mszp.hu | Belföld | Csepel közlemény Metrans-beruházás
2016. január 15. 11:23

Az MSZP állásfoglalása és kezdeményezése a csepeli Metrans-beruházás kapcsán

Az MSZP állásfoglalása és kezdeményezése a csepeli Metrans-beruházás kapcsán
Minden értékteremtő munkahelyre szükség van Csepelen, amely helyben biztosít tisztességes megélhetést a kerületben élőknek. Bízunk benne, hogy a német partnereink számára a hatályos környezetvédelmi előírások betartása éppúgy fontos, mint nekünk, csepelieknek, hiszen a kerület XXI. századi elvárásoknak megfelelő, fenntartható fejlődése közös érdekünk.

Tény azonban, hogy a csepeli lakosság egy része aggódva várja a Metrans Kft. kerületbe költözését. Bármennyire is fontos a helyi munkahelyteremtés, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Az MSZP a XXI. kerület legnagyobb ellenzéki pártjaként fokozott figyelmet fordít a beruházásra, ezen belül a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására. Az önkormányzat vezetésétől pedig elvárja, hogy biztosítsa a csepeli környezet megóvását adott esetben az előírtnál sűrűbb, akár civil kontroll alatt álló környezetvédelmi határérték-ellenőrzés megkövetelésével.

A csepeli MSZP a Metrans-beruházás kapcsán az alábbi kérdésekkel fordul az önkormányzat vezetéséhez:

Az önkormányzat ígérete szerint a beruházás révén megvalósuló 200 új munkahely elsősorban a csepeli családoknak fog megélhetést biztosítani. Hogyan kívánja az önkormányzat biztosítani, hogy valóban csepeliek jussanak munkához a beruházás révén?

Borbély Lénárd polgármester megválasztásakor azt ígérte, a kormánnyal együttműködve 5000 új munkahelyet teremt Csepelen 2019-ig. Ebből eddig mennyi valósult meg, és mennyi a csepeli lakosok által betöltött munkahely? Hogy áll a Weiss Manfréd munkahelyteremtő program megvalósítása?

Az önkormányzat ígérete szerint a fejlesztéssel együtt Csepel infrastruktúrája is javulni fog. Konkrétan milyen infrastrukturális fejlesztéseket tervez az önkormányzat? Mikor kezdenek neki a Csepel Művek leromlott infrastruktúrája, ezen belül is elsősorban az úthálózat javításának?

A beruházás kapcsán felmerült kérdések tisztázása érdekében az MSZP a csepeli képviselőtestület rendkívüli összehívását kezdeményezi.

MSZP csepeli önkormányzati frakciója