2011. szeptember 22. 12:13

A MSZP Pedagógus Tagozatának javaslatai a szakképzéssel kapcsolatos konferencián

A szakképzés a közoktatás része. A közoktatásért, ezen belül az iskolai rendszerű szakképzésért az állam felelős. Ugyanakkor minden kamarai jogosítvány bővülés egyben az állam felelősségének csökkenését jelenti. Ez elfogadhatatlan, mert nem jelent mást, minthogy az iskolai rendszerű szakképzés szereplőinek (tanuló, szülő, iskola, fenntartó, munkaadó, szakszervezet, MKIK, stb) egyike, a MKIK, a sok közül felhatalmazást kap arra, hogy saját érdekeit ráerőltesse a többi szereplőre.

Az állam, mint „érdektelen”, vagy inkább a társadalom egészének érdekében fellépő nem mondhat le a felelősségéről, nem adhatja át ezt a felelősséget egyetlen érdekeltnek!
 
A kormány szakképzési koncepciója – abból a nem bizonyítható feltételezésből kiindulva, hogy a foglalkoztathatóság akadálya Magyarországon a képzettség hiánya - jelentősen átstrukturálja a középfokú szakképzés tanulói összetételét, olyan képzési arányokat tervez kialakítani, mely valós munkaerő piaci igényekkel nem támasztható alá.

A szakiskola elválasztása a szakközépiskolától csökkenti a szakiskola színvonalát.

A közismereti tárgyak súlyának az MKIK javaslat szerinti csökkentésével – amennyiben ez a szakiskolai képzés egészét érinti – nem értünk egyet. Szükségesnek tartjuk a 2+2 szakiskolai modell megtartását, melynek keretében az első két évfolyamon a közismereti tantárgyak oktatására fordított idő legalább 50 % legyen. Szükségesnek tartjuk a szakiskolákban is  egy idegen nyelv alapfokú elsajátítását.

A tankötelezettségi korhatár leszállítása kifejezetten káros, „butitását” jelentheti a szakmunkásképzésben részvevő tanulóknak.
Javasoljuk, hogy a munkáltatók a szakképzéssel kapcsolatos hozzájárulásukat azoknak a Területi Integrált Szakképző Központoknak utalják, ahonnan várják a végzős szakmunkásokat.

A TISZK-ek további megerősítése mellett foglalunk állást. Az befektetett milliárdokból felszerelt tanműhelyek alkalmasak a modern szakmunkásképzéshez szükséges ismeretek megszerzésére, ugyanakkor e TISZK-ek megszüntetése a befektetett EU-s milliárdok azonnali visszafizetését eredményezi.
Javasoljuk, a TISZk-ekben  dolgozó szakoktatók rendszeres továbbképzését szervezze meg a Kamara, és a verseny szférában elérhető fizetésüket tartsa napirenden.