mszp.hu
2024. március 19. 07:06

A múlttal szembe kell nézni ahhoz, hogy ne ismétlődhessen meg a holokauszt

A múlttal szembe kell nézni ahhoz, hogy ne ismétlődhessen meg a holokauszt
80 évvel ezelőtt ezen a napon, 1944. március 19-én szállta meg a német hadsereg hazánkat, tovább sodorva az országot a nemzeti katasztrófa felé. A megszállás közvetlen következménye a holokauszt volt, mely a magyar zsidók százezreinek megsemmisítését jelentette, s emellett szisztematikusan üldözték és gyilkolták a romákat, valamint a náci uralom ellen harcoló antifasisztákat is. A német megszállásnak döntő szerepe volt abban is, hogy az állami vezetés a végsőkig kitartott a hitleri Németország mellett.

Az antiszemitizmus, a zsidósággal szembeni megkülönböztetés és gyűlöletkeltés azonban nem a német megszállással kezdődött. Az 1920-ban elfogadott numerus clausus, az 1938-tól kezdve megalkotott zsidótörvények és rendeletek, valamint a munkaszolgálat egyaránt lépcsőfokok voltak a holokauszthoz. Ezek közé tartozik a Kamenyec-Podolszkijba történő 1941. augusztusi deportálás is, mely körülbelül 15-20 ezer zsidó életét követelte. 

A mostani, fideszes hatalom kísérletet tesz az akkori magyar állam felelősségének tagadására, elhallgatására. Többek között vezető kormánypárti politikusok azt hangsúlyozták, hogy a korabeli állami vezetők nem tudták megvédeni zsidó honfitársainkat. Valójában azonban az akkori jobboldali vezetésű állam és az állami szervek, mindenekelőtt a csendőrség, meghatározó szerepet játszott a deportálás megszervezésében. Adolf Eichmann, a magyarországi holokauszt irányítója csodálkozott azon, hogy milyen gyorsan, zökkenőmentesen szállították a zsidókat Auschwitzba.  Megkerülhetetlen tehát a jobboldali Horthy Miklós kormányzó felelőssége is a holokausztért, aki csak az angolszász hatalmak nyomására függesztette fel a budapesti zsidóság elhurcolását. 

Az antiszemitizmus, a német megszállás és a holokauszt a jelennek és a jövőnek is üzen: elfogadhatatlan a fajelmélet, az etnikai és vallási alapú megkülönböztetés, a gyűlöletpolitika, az emberek egyenlőségének és egyenlő méltóságának tagadása, valamint az akkori magyar állam felelősségének tagadása vagy elhallgatása. Nem elég hangsúlyozni az antiszemitizmussal szembeni zéró toleranciát, elengedhetetlen a múlttal való szembenézés, a tanulságok levonása, hogy soha többet ne ismétlődhessen meg a holokauszt. 

MSZP