2012. szeptember 13. 12:01

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup szolidaritást vállal az erdélyi magyarsággal!

A Székely-Mikó Kollégium ügye veszélyes precedens lehet. A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup (Frakcióközi Munkacsoport) mai ülésén állásfoglalást fogadott el, amelyben szolidaritást vállal a másfél milliós erdélyi magyar közösséggel a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium ügyében.

Az állásfoglalás felszólítja a román hatóságokat az államosított ingatlanok visszaszolgáltatását célzó restitúciós folyamat folytatására, összhangban Románia uniós csatlakozáskor vállalt kötelezettségeivel. "A közösségi ingatlanok visszaszolgáltatása kulcsfontosságú a Romániában élő magyar nemzeti közösség identitásának, kultúrájának és nyelvének megőrzéséhez. A visszaszolgáltatott ingatlanokban kiépített intézményi hálózat az erdélyi magyarság megmaradásának alapja" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, a Munkacsoport társelnöke.

A szocialista EP képviselő aláhúzta: "nem engedhetjük, hogy megakadjon az amúgy is vontatottan haladó visszaszolgáltatási folyamat. Románia 2007-es csatlakozása előtt az Európai Parlament számos alkalommal felszólította a román hatóságokat a rendszerváltás óta húzódó eljárások felgyorsítására. Sajnálatos módon a folyamat a mai napig nem zárult le." A bírósági ítéletről szólva Tabajdi Csaba úgy fogalmazott, hogy az ügy előzményeit ismerve megkérdőjelezhető döntés született. Egyben reményét fejezte ki, hogy a másodfokon eljáró bírói testület korrigálja a döntést, kimondja az ingatlanok visszaszolgáltatásának törvényességét és felmenti a vádlottakat. "Ez az ítélet veszélyes precedenst teremthet, és a restitúciós folyamat visszafordításával fenyeget. Ez megengedhetetlen lenne" - hangsúlyozta Tabajdi.

A Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup szintén megtárgyalta a franciaországi elzászi kisebbség, és az elzászi nyelv helyzetét. Tabajdi Csaba ennek kapcsán emlékeztetett rá, hogy a munkacsoport legutóbb 2007-ben foglalkozott a témával. "Az elmúlt öt évben sajnos tovább csökkent az elzászi nyelvet beszélő, többes identitással bíró emberek száma a térségben. Pedig az elzászi nyelv és kultúra fontos híd szerepet tölt be a szomszédos Németország és Franciaország között. Az is bizonyított, hogy a két- illetve többnyelvűség előnyösen hat a térség gazdasági fejlődésére, megkönnyíti a munkaerő áramlását, és kölcsönös befektetéseket vonz. Mérvadó felmérések szerint alacsonyabb lenne Elzászban a munkanélküliség, ha magasabb lenne a kétnyelvűek aránya" - tette hozzá a szocialista politikus.