A Nemzeti Összetartozás Napjára

A Nemzeti Összetartozás Napjára
98 évvel ezelőtt június 4-én került sor történelmünk egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békediktátum aláírásra. Ez a nap azonban nemcsak a döntés máig fájó következményeire való emlékezés napja, hanem egyben a magyar nemzet összetartozásának a napja is.
Közel száz évvel Trianon után az Európai Unió tagjai vagyunk, amely a nemzetek békés egymás mellett élését és együttműködését hivatott szolgálni. Egy olyan európai közösséghez tartozunk, amelyben a magyarságot megosztó határok egyre jelentéktelenebbek vagy már meg is szűntek. Egy olyan unió tagjai vagyunk, amelyen belül sokkal többet tehetünk a határon túli magyarokért, mint kívülállóként.
 
Azonban az Európai Unió sem képes begyógyítani minden sebet, de képes enyhíteni Trianon következményein: a szétszakított családokat újra egyesíti és biztosítja a határainkon túl élő magyaroknak, hogy Európa megbecsült polgáraiként éljenek.
 
A magyarság összetartozását és érdekeinek a védelmét az európai nemzetek szoros együttműködésével lehet erősíteni, amely politikus ezt nem látja be, azt csakis saját hatalmi érdekei hajtják, amivel az egész nemzetnek árt. Az MSZP politikusai úgy gondolják, hogy a megbékélés és az együttműködés szolgálja legjobban minden magyar érdekét határainkon innen és túl, nem pedig a gyűlöletkeltés és a kirekesztés.    
 
MSZP
Molnár Zsolt, a Nemzeti összetartozás bizottsága alelnöke

Kapcsolódó párttagok