mszp.hu | Belföld
2019. június 04. 10:10

A Nemzeti Összetartozás Napjára

A mai nap, június 4-e nemcsak a trianoni békediktátum okozta veszteségekről és a fájó következményekről való megemlékezés napja, hanem a magyarság nemzeti összetartozásnak a napja is. Ez a nap nemcsak az emlékezésé, hanem annak kifejezése is, hogy bár 99 éve egy igazságtalan béke több millió magyart szakított el a hazájától, továbbra is együtt, mindannyian alkotjuk a nemzetet.

Közel száz évvel Trianon után ma már egy olyan Európában élünk, amelyben a magyarságot elválasztó határok egymás után szűnnek meg. Mindez annak köszönhető, hogy egy olyan közösségnek vagyunk a tagjai, amely képes garantálni a békét és az együttműködést kontinensünk országainak.

 

Az Európai Unió nyújtotta lehetőségekkel és a szoros együttműködéssel enyhíthetünk a Trianon okozta sebeken, erősíthetjük a magyarság összetartozását és nemzetünk érdekeinek a védelmét. Azok a politikusok viszont, akik ezt a közösséget szét akarják verni, amelyben a magyarok ismét határok nélkül egymásra találhattak, nem a nemzeti összetartozást tartják szem előtt, hanem csakis a saját hatalmi érdekeiket.

 

Az MSZP politikusai úgy gondolják, hogy a megbékélés és az együttműködés szolgálja legjobban minden magyar érdekét határainkon innen és túl, nem pedig a gyűlöletkeltés és kirekesztés, azaz a populizmus és a nacionalizmus.    

 

MSZP

 

Bővebb információ:Molnár Zsolt, a Nemzeti összetartozás bizottság alelnöke

Kapcsolódó párttagok