mszp.hu | Belföld, Külföld
2021. június 04. 09:15

A Nemzeti Összetartozás Napjára

A Nemzeti Összetartozás Napjára
101 évvel ezelőtt került sor történelmünk egyik legtragikusabb eseményére, a trianoni békediktátum aláírásra. Június 4-e azonban nemcsak a döntés máig fájó következményeire való emlékezés napja, hanem egyben a magyar nemzet összetartozásának a napja is. Annak az összetartozásnak a kifejezéséé, hogy bár 101 éve egy igazságtalan béke több millió magyart szakított el a hazájától, továbbra is együtt, mindannyian alkotjuk a nemzetet.

Trianon nemzeti sorstragédia, de ennek kimondása nem elég, alakítani kell a jelent és a jövőt, ehhez pedig a magyarság és az európaiság ügyének összekapcsolása a helyes út. Az Európai Unió tagjaként sokkal többet tehetünk a határon túli magyarokért, mint kívülállóként. 101 év elteltével egy olyan unió tagjai vagyunk, amelyben a magyarságot megosztó határok egyre jelentéktelenebbek vagy már meg is szűntek, és úgy gondoljuk, hogy ebben a közösségben lehet elérni, valamint hatékonyan megerősíteni a szabad anyanyelv használatot, az önrendelkezést, a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesülését.

Mindezek mellett az MSZP szerint új kiegyezésre, összefogásra van szükség a magyarságpolitikában is, amely hozzájárul a nemzeti egység megteremtéséhez. Éppen ezért az MSZP „Kormányváltást, Korszakváltást” című előválasztási programjának hangsúlyos eleme a nemzetpolitika. Meghatározó feladatnak tartjuk a határainkon túli magyarság nemzeti önazonosságának, anyanyelvének, kulturális hagyományainak szülőföldjén történő megőrzését. Elengedhetetlennek tartjuk a fellépést a nemzetközi gyakorlattal összhangban a többség és a kisebbség megegyezésén alapuló közösségi autonómiaformák megteremtéséért, a határon túli magyarok személyi elvű, önkormányzati-közigazgatási és területi, kulturális és nyelvi autonómiájáért.

Az MSZP kiáll a kettős állampolgárok szavazati joga mellett, de a szavazati jogukat meg kell tölteni tartalommal! Olyan rendszerre van szükség, amellyel mind a külhoni magyarok, mind pedig az anyaországiak nyernek, azaz a külhoni magyarok ugyanolyan szavazati joggal rendelkeznek, mint az anyaországiak, azaz saját jelöltjeikre szavaznak, és valós képviselőt juttathatnak be a magyar Országgyűlésbe. A végleges megoldást azonban a határon túli szervezetekkel történő konzultáció során kell kialakítani. Továbbá szükségesnek tartjuk a Magyar Állandó Értekezlet, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, a Diaszpóra Tanács és a Magyar Ifjúsági Konferencia kiüresedett, formálissá vált tanácskozásait érdemi és hatékony munkát végző szakmai és politikai egyeztető fórumokká való átalakítását.

A magyarság összetartozását és érdekeinek a védelmét az európai nemzetek szoros együttműködésével és az új kiegyezésen alapuló magyarságpolitikával lehet erősíteni. Az MSZP meggyőződése szerint ez a jövőkép a nemzet érdeke.

MSZP