2012. július 04. 08:54

A Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából

Az idei év a Szövetkezetek Nemzetközi Éve, július negyedike pedig a szövetkezetek nemzetközi napja. Ez alkalomból a Magyar Szocialista Párt üdvözli a hazai szövetkezőket, a szövetkezeti mozgalom valamennyi résztvevőjét. Az MSZP nem feledkezik meg azokról a régi szövetkezőkről, akik részesei voltak a szövetkezeti sikereknek, kezük munkájával, tudásukkal hozzájárultak a közös vagyon, általa az ország gyarapításához.

Az MSZP egyetért az ENSZ Közgyűlésének azon állásfoglalásával, mi szerint a szövetkezetek nélkül nincs társadalmi és gazdasági fejlődés. A vidéki foglalkoztatás, a munkahelyteremtés növelése elképzelhetetlen jól működő szövetkezeti rendszer nélkül.

Mi, magyarok büszkék lehetünk szövetkezeti hagyományainkra. Hazánkat méltán sorolhatjuk a szövetkezés úttörői közé.

Minden veszteség, rombolás, hátrányos gazdasági-, kedvezőtlen jogi környezet ellenére a szövetkezeti eszme gyökereit az idők folyamán nem sikerült eredeti talajából kitépni. Legyengülve, megtépázva, de a szövetkezetek nagy hányada megmaradt. Az elszenvedett veszteségek egy részét a mozgalom öngerjesztő módon pótolta.

Az MSZP köszönetét fejezi ki az elkötelezett újrakezdőknek, a szövetkezetek keretei közötti vállalkozóknak, az önzetlen támogatóknak. Ők a folyamatosság letéteményesei, a jövő emberei a szövetkezésben. Rájuk vár a szövetkezés kapuinak szélesebbre nyitása.

A jelenlegi állami szerepvállalás elégtelen, a hatalom csak szavakban segíti ezt a tevékenységet. A szocialista párt vidékfejlesztési programjában kiemelt szerepet szán a szövetkezeteknek. Ennek a munkának fontos eleme a partnerség, a közös gondolkodás. Ebben mindenkire számítunk, aki fontosnak érzi a szövetkezeti mozgalmat. Mindenkire, aki nem csak szavakkal, hanem tettekkel is segíteni akar.

Gőgös Zoltán,
a Mezőgazdasági bizottság alelnöke,
országgyűlési képviselő