A nyugdíjasházakban lakók védelmében

Az idős, kiszolgáltatott emberek védelme a fogyasztóvédelem egyik legfontosabb feladata. A Fogyasztóvédelmi bizottság ma megvitatta a nyugdíjasházak által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket. Az ülésen tájékoztatást adtak az Emmi, az Országos Betegjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, az ÁNTSZ, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának képviselői.

Tekintettel a nyugdíjasházak sajátos élethelyzetben lévő, zárt lakóközösségeire, az általuk igénybe vett szolgáltatások sokszínűsége, felmerült az erre a fajta jogviszonyra vonatkozó külön törvényi szabályozás megalkotásának igénye. Az ülés résztvevői végül közös állásfoglalásban rögzítették azokat a pontokat, amelyekben konszenzusos döntés született.

A bizottság tagjai fontosnak tarják, hogy a szociális ellátások körébe tartozó idősotthoni ellátáson túl rendszeressé kell tenni a nyugdíjasházak lakói számára nyújtott, a szociális ellátások körébe nem tartozó szolgáltatások ellenőrzését is.

A térítés ellenében nyújtott szociális ellátások esetében az alábbi területek és témák érdemesek újragondolásra: az igénybevevők tájékoztatása a szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos garanciák biztosítása (pl. a megállapodás jogszerű megkötése), az igénybevevők jogainak érvényesülése, a szolgáltatások minősége, az igénybevevők gazdasági érdekeinek védelme, a szolgáltatásért fizetendő térítési díjak, az intézményi jogviszony megszűnésével kapcsolatos szempontok.

Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke