2011. február 15. 13:12

A Parlament épületében is érvényesüljenek a jogszabályok!

2011. február 14-én a Magyar Országgyűlés hivatalos helyiségeiben olyan események történtek, amelyek meglátásom szerint veszélyeztetik a Magyar Köztársaság védett személyeinek biztonságát, valamint a Magyar Köztársaság országgyűlési képviselőinek befolyástól mentes döntéseit.

Az esetek kivizsgálása érdekében ma levelet írtam Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, Balajti László vezérőrnagynak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának, Dr. Dobozi József vezérőrnagynak, a Köztársasági Őrezred parancsnokának, valamint Hajdú Jánosnak, a Terrorelhárítási Központ főigazgatójának.

Kértem őket továbbá arra, tájékoztassák az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságát, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy a Parlament épületében is érvényesüljenek a Magyar Köztársaság jogszabályai.


Vadai Ágnes,
a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke,
országgyűlési képviselő