2011. március 09. 14:54

A Pedagógusok Szakszervezetének felhívása közös cselekvésre az ifjúság védelmében

A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozik az ellen a kormányzati szándék ellen, hogy a tankötelezettség felső határát a gyermek tizenötödik életévében határozzák meg, és ehhez igazítsák hozzá az iskolarendszert.

A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tarja, hogy a közoktatás és benne a szakképzés átalakítása döntő módon a gazdasági kamarák véleményére épüljön, és háttérbe szoruljon az oktatás esélyt teremtő funkciója. A tankötelezettség tizenötödik életévre történő leszállítása egyértelművé teszi, hogy az állam csökkenteni kívánja felelősségét az ifjúsággal szemben, és nem kívánja garantálni annak az intézményrendszernek a továbbműködtetését, amely képes befogadni az érintett korosztály valamennyi tanulóját.

A tankötelezettség tizenöt éves életkorra történő leszállítása azzal a következménnyel jár, hogy a korosztály egy része kiesik az iskolarendszerből, mivel az már nem köteles fogadni azt, aki nem tanköteles. Ellátatlanul maradhatnak azok a tizenöt évnél idősebb gyermekek, akik tanulmányi eredményük miatt vagy más okból, ha akarnak, akkor sem nyernek felvételt semmilyen iskolába.

A tankötelezettség tizenöt éves életkorra történő leszállítása azzal a következménnyel jár, hogy az iskola megszabadulhat azoktól a tanulóktól, akik átlépték az említett életkort, és - kormányzati szóhasználat szerint - problémásak. A tankötelezettség tizenöt éves életkorra történő leszállítása azzal a következménnyel jár, hogy a szülő a tanuló akarata ellenére kiveheti gyermekét az iskolából, és arra kényszerítheti, hogy munkába álljon. A tankötelezettség tizenöt éves életkorra történő leszállítása azzal a következménnyel jár, hogy a korlátozott belátási képességgel rendelkező tanuló, szülei akarata ellenére, elhagyhatja az iskolát.

A Pedagógusok Szakszervezete kijelenti: nem igaz az a cinikus kormányzati állítás, hogy a pedagógusok nem tudnak mit kezdeni a "rossztanulókkal". Könnyebb azonban ezekről a tanulókról lemondani, mint pénzt áldozni a felzárkóztatásukhoz szükséges feltételek megteremtéséhez. A Pedagógusok Szakszervezete azt az európai uniós törekvést támogatja, hogy az iskolarendszerből a lehető legtöbben versenyképes tudással, szakképzettséggel lépjenek ki. A kirajzolódó iskolaszerkezet elfogadhatatlan, mert előrevetíti a közoktatásban foglalkoztatottak nagy arányú leépítését.

A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a figyelmet arra, hogy a tizenöt évesek munkába állítása összeegyeztethetetlen a gyermeki munka visszaszorítására irányuló európai uniós törekvésekkel, a gyermekek kizsákmányolástól való megóvásának kötelezettségével. Meggyőződése, hogy a szakképzetlen tömegek munkaerőpiacra irányítása a mai helyzetben nem hordoz reális foglalkoztatási esélyeket. Az iskolából kikerülő, munkanélküli fiatalok kiesnek az egészségügyi és a szociális ellátó rendszerből. Ez az intézkedés a fiatal bűnelkövetők számát fogja gyarapítani, és már rövidtávon káros hatással lesz a gazdaságra. Ezek az intézkedések ugyanis nem csökkentik, hanem növelik a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket. Hosszú távon pedig óriási társadalmi teherként fog megjelenni a szakképzetlen, a munkaerőpiacon érvényesülni nem tudókról való szociális gondoskodás kötelezettsége.

A Pedagógusok Szakszervezete felszólítja a Kormányt, hogy, ha változtatni kíván a közoktatás rendszerén, haladéktalanul kezdje meg az egyeztetéseket. Ennek keretei között kell megtalálni azt a megoldást, amely egyidejűleg szolgálja az egész rendszer hatékony, szakszerű és törvényes működését, a gyermek mindenek felett álló érdekét.

A Pedagógusok Szakszervezete minden lehetséges eszközt igénybe fog venni az ifjúság és az ország érdekeinek megóvása céljából. A Pedagógusok Szakszervezete felhívja az ország lakosságát, a szülőket, nagyszülőket, érdekvédelmi és szakmai szervezeteket, hogy fejezzék ki tiltakozásukat az ifjúság érdekeivel ellentétes kormányzati szándékok ellen.

Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége