A Pedagógusok Világnapjára

A Pedagógusok Világnapján a magyar oktatás sosem látott zűrzavarba süllyedt.  

Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet október 5-ét olyan alkalomnak szánta, mely a pedagógusok megbecsülésére irányítja az egész világ figyelmét. Ám Magyarországon ez a nap sorsszerűen egybeesik számtalan pedagógus és az oktatásban dolgozó technikai személyzet bércsökkenésének napjával. A kormányzat esztelen és átgondolatlan államosítása, az életpályamodell világos források nélküli bevezetése súlyos anomáliákat okozott. Több mint négyezer pedagógus éppen e világnapon döbbenhet rá: kevesebb lett a fizetése.

Az egész világ ezen a napon a pedagógusokat köszönti, Magyarországon azonban semmi ok az ünneplésre. A magyar pedagógusok a szakmaiatlan kormányzati intézkedések miatt egyre nehezebb körülmények között kénytelenek oktatni és nevelni gyermekeinket.

A kormány olyan lehetetlen feladatokat akasztott a nyakukba, amelyek méltánytalanok a gyermekeink nevelésében elévülhetetlenül érdemeket szerzőkhöz. A tankönyvkáosz és a délutáni iskola bevezetése, vagy a hit- és erkölcstan kötelezővé tétele a pedagógusok áldozatkész munkája nélkül az oktatás teljes csődjét hozta volna.

A Nemzeti Pedagógus Karba való kényszerítés, mely a sötét ötvenes éveket idézi, nemcsak ünneprontó, de a pedagógusok kormányzati megbecsülésének teljes hiányát mutatja. Különösen azért, mert az Etikai Kódex majdani létrehozásával azt üzeni: a egy erőszakos hatalom mondja meg, hogyan kell a pedagógusnak viselkedni. Ez minden demokráciában elfogadhatatlan.

Az MSZP Pedagógus Tagozata ezen a világnapon azt kéri a pedagógusoktól, végezzék a munkájukat úgy, ahogy eddig is: áldozatosan, gyermekeink minél szebb és értékesebb jövőjének kialakításáért. De türelmet is kérünk ahhoz, hogy jövő október 5-én, a kormányváltást követően már valóban ünnepléssel tölthesse ezt a napot, pedagógus, szülő és gyermek.

Az MSZP Pedagógus Tagozata