mszp.hu | Gazdaság
2015. április 30. 16:33

A program még nem maga a politika, de program nélkül nincs politika!

Aki mást gondolt, remélem meggyőzi az MSZP története, és az is ami ma a FIDESZ-szel történik. Program nélkül nem tudják ki vagy és hova tartasz és azt sem tudják mit akarsz. Program nélkül, nincs kommunikáció sem, mert ha nincs iránytű akkor csak sodródsz.

A Közgazdasági Tagozat feladatának tekinti, hogy olyan javaslatokat készítsen, amelyek az MSZP politikai stratégiáját és kommunikációját megalapozzák és kormányzóképességét bizonyítják.

Olyan javaslatokat, amelyek megvalósíthatóak, támogathatóak és újszerűek és biztosítják más demokratikus ellenzéki pártokkal és civil szervezetekkel való későbbi együttműködés lehetőségét.

• Esélyt adni arra, hogy a leszakadók és a leszakadással fenyegetettek tömegei kiszabaduljanak a szegénység és a hátrányos helyzet, az iskolázatlanság és a képzetlenség, valamint a munkanélküliség végzetes háromszögéből. (Ennek csak egy, bár fontos eleme a feltétlen valamint a garantált alapjövedelem kérdésenek megvitatása.) Az állampolgári jogon biztosított alapellátás (egészségügy, szociális védőháló) mellett fontosságot tulajdonít a fogyasztói szuverenitásnak és felelősségnek, elsőbbséget ad az egészségmegőrzésnek, a megelőzésnek és a rehabilitációnak.
• A közoktatás újjászervezése úgy, hogy minden fiatal megtanul írni, értően olvasni, számolni és számítógépet kezelni, idegen nyelven írni és beszélni, elsajátítja az együttműködés alapkészségeit, a mindennapi élet alapvető, hétköznapi képességeit. A felsőoktatás felszabadítása, hogy nemcsak a munkaerő-piaci alkalmasság és jogosítványok megszerzése, hanem az önálló tanulásra és fejlődésre képes, öngondoskodó életforma előkészítésére is alkalmas legyen.
• A magyar gazdaságpolitika hitelességének, a befektetői bizalomnak a helyreállítása, a jogbiztonság erősítése, Magyarország gazdasági sebezhetőségének csökkentése. Különösen két területen indokolt változtatni: az adózás változékony, a gazdasági fejlődést lebénító és igazságtalan rendszerén; valamint a közbeszerzések rendszerén, amely a hazai korrupció egyik melegágya.
• A gazdasági növekedés biztosítása, amely a versenyképesség javításán alapulhat, „motorja” a vállalkozói kreativitás, szaktudás és elszántság, belső forrása a foglalkoztatás növelése. A növekedésnek fenntarthatónak és a természeti adottságokhoz alkalmazkodónak kell lennie. A gazdasági növekedés akkor tartós, ha a tudáson alapul. Ehhez tudatos közbeszerzési politika, a technológia-intenzív kis- és középvállalkozások előtérbe helyezése valamint a kutatási és fejlesztési ráfordítások – adózási kedvezményekkel is támogatott – növelése szükséges.
• Az állam a fejlődés érdekében az egyenlőtlenségek újratermelésével szemben hatékonyan lépjen fel. Állami pénzeszközökből olyan területek fejlesztését helyezi előtérbe, amelyek a piaci szereplők számára kisebb közvetlen haszonnal járnak, eredményükből viszont a társadalom szélesebb rétegei részesednek. Az önkormányzatiság helyreállítása, a társadalmi igényeknek megfelelő közigazgatást létrehozása. Minden döntést azon a szinten hozzon meg az állam, ahol az informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásának a következményei a legjobban láthatók és érvényesíthetők.
• Megerősíti a közbiztonságot, amelyet társadalom közös ügyének tekint. A hangsúlyt a megelőzésre, az egymás iránti felelősség megerősítésére helyezi. Egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi a jogrendszert, korszerűsíti a bűnüldöző szervek munkáját. Megerősíti és korszerűsíti a védelmi képességeket, amelyet az állami szervek közös feladatának tekint. Bővíti az együttműködést szövetségeseinkkel, hatékonyan használja fel a rendelkezésre álló személyi és technikai lehetőségeket.

Szekeres Imre a Közgazdasági Tagozat elnöke