mszp.hu | Belföld
2020. augusztus 02. 17:17

A roma holokauszt emlékezetére

A roma holokauszt emlékezetére
Európában, Auschwitzban, már hosszú évtizedek óta minden esztendőben, augusztus másodikán összegyűlünk európai romák, hogy ott, annál az emlékműnél, amely roma testvéreink megsemmisítő krematórium tégláiból is épült, fejet hajtsunk a vészkorszak ártatlan áldozatainak emléke előtt.

Az az emlékmű, amit nehezen bár, de együtt, közösen állítottunk, a hosszú évtizedeken át elhallgatott tény, a szinti és roma holokauszt mementója. Roma holokausztra emlékeztető emlékművünk nem csak európai, világtörténelmi mérföldkő, figyelmezető jel, hogy a gyűlölködés, a megbélyegzés és a megkülönböztetés milyen esztelen és embertelen gyilkosságokhoz vezethet.

Ma a koronavírus járvány miatt sajnos sokan nem tudunk, ott lenni és ott méltóan emlékezni és emlékeztetni a hetvenhat évvel ezelőtti gyilkosságokra.

Nekünk nem csak azokat a fájdalmas sikolyokat, hanem az idők szavát is hallanunk, értenünk kell. Több mint 76 év távlatából tudnunk kell: a népirtásokba torkolló tragédiák nem a tettekkel, hanem a gondolatokkal kezdődnek. Olyan veszélyes és hazug gondolatokkal, amelyek szerint különbséget lehet, sőt kell tenni ember és ember között vallása, származása vagy a bőrszíne alapján. Ha befogadjuk ezeket a szavakat, szinte észrevehetetlenül kipusztítja a lelkekből a tiszteletet, a megértést, az empátiát. A II. világháború szörnyűségei is éppen ennek a lelki kórokozó terjedésének a következményei voltak. Faji és vallási alapon különítették el embertársainkat. A gúny és szégyen tárgyává tett embereket előbb anyagi javaiktól, majd emberi méltóságuktól, aztán életüktől fosztották meg. Így váltak zsidók, cigányok, melegek, kommunisták, liberálisok másod-, és harmadrendű emberekké, kipusztításra ítélt fajjá.

Tisztelt Emlékezők!

Tanulnunk kell saját történelmünkből, a borzalmakból. Nem maradhatunk vakok, süketek és némák. Figyelmezetnünk kell a világot: a vészkorszakhoz vezetett vírus most ismét felütötte a fejét, és rohamosan terjed. Ma már nem baráti találkozókon, sörházi fórumokon hirdetik a nyílt kirekesztést, hanem egyes Európai politikusok és politikai pártok állami propagandagépezeteken keresztül ültetik el naponta emberek millióinak fejébe: a más vallású, más származású, más bőrszínű embert tekintsük másnak.

Európa és a világ háborúban áll. Egy olyan háborúban, amely most még a lelkekben zajlik. A gazemberek használják ki gyengeségünket, szítanak ellentétet, terjesztenek esztelen rémhíreket rólunk. Hetvenhat évvel ezelőtt sokak úgy gondolták: aki cigány, az kevesebb, mint egy ember. Aki cigány, az már kevesebbel is beéri. Kevesebb szabadsággal. Kevesebb jogokkal. És végül: kevesebb élettel. Ez a gondolatvírus okozta a roma holokauszt borzalmait. Ha nem állítjuk meg a mostani kór terjedését, hasonló szörnyűségekkel kell majd hamarosan ismét szembenéznünk. Nem a tetteket kell megállítanunk. Mert ha a szörnyűségek elkezdődnek, ott már nincs megállás. A veszélyes, hazug nézeteket kell elűznünk felvilágosítással, tájékoztatással, gyermekeink emberségre nevelésével. Mert ha mi tájékozott, ép lelkű nemzedékeket nevelünk, akkor esélye sem lesz a gyűlöletkeltésnek, és nem ismétlődhet meg a roma holokauszt sem.

A mi felelősségünk, hogy ne legyen újabb világégés. Mi ezt üzenjük Brüsszelnek, és a világnak, és a gyűlöletet szító politikusoknak, hogy ők is megértsék!


Teleki László

Kapcsolódó párttagok