2011. március 15. 16:15

A sajtószabadság nemzeti önképünk része!

Ma újra aktuális Március Tizenötödike üzenete!

"Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését." A márciusi ifjak a forradalom napján pont az első pont nyomatékosítása miatt indultak útnak és foglalták el Landerer nyomdáját. A korbeli Magyarországon cenzorok felügyelték a nyomtatott sajtót és megakadályozták a nemkívánatos írások publikálását. Napjainkban a médiatörvény tölti be ezt a feladatot és nemzeti ünnepünkön újra fel kell emelni szavunkat a demokráciáért - emlékeztetett Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának vezetője. A magyar szocialista európai parlamenti képviselők ma az Európai Parlament aulájában található magyar szobor, a Megtalált Európa feldíszítésével és a Tizenkét Pont kifüggesztésével emlékeztek meg a magyar nemzeti ünnepről. Az 1848-as Forradalomról szóló többnyelvű tájékoztató és kokárda osztásával ünnepeltek együtt az Európai Parlament dolgozóival.

 "1848. március 15-én a magyarság, története során először kötötte össze a demokrácia és a függetlenség iránti törekvését. Kifejezte leküzdhetetlen vágyát, hogy Európa szabad népei közé tartozhasson." - emlékeztet a szocialisták tájékoztatója, amely a Tizenkét Pont angol, német és francia nyelvű fordítását is tartalmazza.

 A magyar nép 1848-ban nemzeti önmeghatározásának részeként tekintett a sajtó szabadságára. "A sajtószabadság nemzeti ügyünk. A mai napon nemcsak az újságírók szabadságáért kell kiállnunk, hanem elsősorban azért, hogy a magyar állampolgárok továbbra is a lehető legtöbb, legkülönfélébb forrásból tájékozódhassanak. Ne hagyjuk, hogy százhatvanhárom évvel forradalmunk után a cenzúránál is veszélyesebb öncenzúra álljon nemzetünk szabadsága, demokratikus szelleme útjába!" - szólított fel Tabajdi Csaba.