A sajtószabadságot garantáló közösségi lépéseket sürget az Európai Parlament

"Bár az Európai Unió Alapjogi Chartája előírja a médiaszabadság és a médiapluralizmus tiszteletben tartását, a közösségnek nincs ennek biztosítására hivatott mechanizmusa. Ezért is tartom lényegesnek, hogy az Európai Parlament felszólítja az erre illetékes uniós testületeket: készítsenek éves jelentéseket a sajtószabadság helyzetéről, és terjesszék ki a közösségi jogszabályok hatályát az alapvető jogok tiszteletben tartásának kikényszerítésére" - hangsúlyozta Göncz Kinga, az Európai parlament állampolgári jogi bizottságának alelnöke, a parlamenti jelentés szocialista árnyék raportőre a keddi szavazást követően.

"A nagy többséggel elfogadott saját kezdeményezésű jelentés, amelyet nem kis részben a magyar médiaszabályozás ihletett, egyértelművé teszi a parlament álláspontját a médiaszabályozás terén új javaslatokkal előállni készülő Európai Bizottság számára" - fejtette ki a szocialista képviselő. "A jelentésben az Európai Parlament erőteljesebb európai beavatkozást sürget a média szabadságának és sokszínűségének biztosítása érdekében, de nem kívánja a sajtót újabb uniós rendeletekkel vagy irányelvekkel túlszabályozni. Elsősorban a már hatályban lévő audiovizuális direktíva hatályának a kiterjesztésével javasoljuk kötelezni a tagállami kormányokat a véleménynyilvánítási és információs szabadság tiszteletben tartására. Ugyancsak szorgalmazzuk, hogy az Európai Bizottság módosítsa az irányelvet azt biztosítandó, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok teljes mértékben függetlenek és pártatlanok legyenek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy legyenek átlátható, számon kérhető közösségi szabályok a nagymértékű médiakoncentráció megakadályozására, a politikai és gazdasági erők túlzott befolyásának a megelőzésére" - szögezte le Göncz Kinga.

"A tagállamoknak olyan törvényeket kell hozniuk és alkalmazniuk, amelyek megvédik a sajtó szabadságát, és az újságírókat a megfélemlítéssel, a zaklatással, a fenyegetéssel szemben. A jelentésben felszólítjuk az uniós országokat arra is, hogy biztosítsanak széles körű jogi keretet a közérdekű dokumentumokhoz való hozzáféréshez. Sürgetjük, hogy szüntessék meg a rágalmazás bűncselekményként való kezelését, garantálják a nemzeti hírügynökségek szakmai függetlenségét, jogi garanciákkal biztosítsák az újságírók forrásainak a védelmét, tartózkodjanak a sajtó szerkesztőségi irányvonalába való beavatkozástól állami hirdetésekkel és szponzorálással. Örülök, hogy ezekkel a követelésekkel az Európai Parlament nagy többsége egyetértett".  

"Most az Európai Bizottságon a sor, hogy javaslatot tegyen a médiaszabadság tiszteletben tartását biztosító európai lépésekre" - szögezte le a szavazás után Göncz Kinga szocialista EP-képviselő.