mszp.hu | Belföld | Sport
2023. november 09. 14:23

A sport számos területére nagyobb kormányzati figyelmet kellene fordítani

A sport számos területére nagyobb kormányzati figyelmet kellene fordítani
A sporttal kapcsolatos törvények módosításáról szóló vitán szólalt fel az MSZP vezérszónokaként Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő, választmányi elnökhelyettes. Elmondta, a javaslat átfogó és részletes, azonban számos olyan ügy van, melyre nagyobb figyelmet kellene fordítani kormányzati szinten.

A sporttörvényről nagyon fontos beszélni, hiszen rengeteg embert, milliókat érint Magyarországon is a sport. Többek között az egészségre gyakorolt hatása miatt fontos, de ugyanilyen fontos a mentális egészség tekintetében is, valamint a közösségépítés szempontjából is kiemelten kell kezelni a sportot. Mindezek miatt pedig érdemes megvitatni a kérdést az Országgyűlésben is.

Az előterjesztés jó irányba mozdítja a sport közegét, emelte ki Hiszékeny Dezső, aki szerint az előterjesztés tartalma mellett arra is nagy figyelmet kell fordítani, ami kimaradt a javaslatból, hiszen fontos lenne, hogy a későbbiekben ezekről is szó essen. A törvényjavaslat kidolgozása egyértelműen nagy munkát igényelt és részletesen foglalkozik a sporttörvény módosítani kívánt részével.

Az MSZP országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet az előterjesztésben található hibákra, valamint kételyekre is. Elmondta, a labdás csapatjátékok esetében csak egyéves szerződést lehet kötni, ez pedig kétséges, hogy jó döntés-e.

Ezt követően azokra a pontokra tért rá az MSZP Választmányának elnökhelyettese, melyek kimaradtak az előterjesztésből, azonban a jövőben érdemes lenne azokkal foglalkozni. Ilyen a sport átpolitizáltsága, hiszen soha nem volt ilyen mértékben politikával átitatott a sport, mint ma. Ez pedig gátolja azt, hogy egy komoly nemzeti üggyé váljon. Az elmúlt években ugyan érződött némi elmozdulás az ügyben, a politikának mégis jobb lenne ezt a problémát érzékelni. A sportért felelős államtitkárnak ebben az esetben az lenne a szerepe, hogy erősítse azt, hogy a sport egy szakma, mellyel olyan embereknek kell foglalkozni, akik értenek hozzá. A túlzott átpolititizáltság pedig árt a sportnak, kontraproduktívan hat arra.

A következő olyan téma, mellyel részletesebben kellene foglalkozni, az az átláthatóság, a transzparencia, hiszen hatalmas mennyiségű pénz áramlik a sportba, ezek jelentős része pedig ellenőrizhetetlen és ellenőrizetlen. Ennek a következménye az is, hogy az emberek többsége azt gondolja a sportról, hogy pazarló módon, sokszor nem a célnak megfelelően költekezik. A transzparencia fontossága pedig a támogatásokra is vonatkozik, hiszen a tiszta verseny amennyire fontos a sport tekintetében, annyira fontos a gazdasági vonatkozásában is.

A következő fontos aspektus a versenyszférán kívüli százezrek helyzete, hiszen az iskolások és óvodások szervezetlenül, pénztelenül vannak magukra hagyva. A sport szempontjából pedig fontos, hogy már óvodás korban megbarátkozzanak vele a gyermekek. Ez jelenleg az önkormányzatok feladatkörébe van kiadva, azonban azoktól minden forrást elvon a kormány, így nem juthat jelentős pénzösszeg a sportra való motiválásra. A támogatás és a szakemberek alkalmazása lenne a legfontosabb az iskolás, óvodás korban is, ezt pedig biztosítani kellene.

A fogyatékkal élők és az idősek csoportja is egy-egy olyan réteg, akik helyzete nincs rendezve a sportban. Így ezekkel kapcsolatban is lenne tennivalója a kormánynak. Az idősek számára ugyanis sok esetben csak fizetős lehetőségek vannak, azonban kormányzatilag is tenni kellene azért, hogy időskorban is motiváltak legyenek az idősek a testmozgásra.

Hiszékeny Dezső felszólalásában kitért azokra is, akik egyedül, „magukban” edzenek. Ilyenek a futók, úszók és azok is, akik konditerembe járnak. Ez a közösség is hatalmas, és a sportvezetés nem foglalkozik velük eléggé.

Az infrastruktúra kérdése is fontos, hiszen az üresen álló csarnokok, intézmények látványa elkeserítő. Ezt a kérdést a „mit” és „hova” kérdőszavak mentén kellene újragondolni.

Végezetül pedig a sportorvosi rendszert emelte ki az MSZP országgyűlési képviselője, hiszen ez sem egy megoldott helyzet. Saját példájával élve elmondta, 65 év felettiként félévente kell sportorvoshoz mennie, fél éven belül pedig nem kapni időpontot a vizsgálatok elvégzésére. Érthetetlen azonban, hogy az olyan statikus sportágak, mint a sportlövészet esetében, miért kell teljes körű, mindenre kiterjedő vizsgálatokat félévente elvégezni, zárta személyes példájával felszólalását Hiszékeny Dezső.

Kapcsolódó párttagok