mszp.hu | Külföld | közlemény sajtó
2014. február 06. 09:46

A szabad sajtó is a csatlakozás feltétele!

A Nyugat-Balkán EU csatlakozásának folyamata jó példa annak illusztrálására, hogy minden országnak jó esélye van az uniós tagságra, ha teljesíti a csatlakozási feltételeket. Szlovénia és Horvátország már az integráció tagjai, Montenegró és Szerbia csatlakozási tárgyalásokat folytat, és remélhetőleg hamarosan követi őket az immár nyolc éve tagjelölt Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság. Bosznia-Hercegovinától azt várjuk, hogy mihamarabb elhárítsa az alkotmányos akadályokat a csatlakozási folyamat útjából - hangoztatta Göncz Kinga szocialista EP-képviselő a Bosznia és Hercegovináról, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról és Montenegróról készült jelentések szerda esti plenáris vitájához benyújtott írásbeli hozzászólásában.

"Míg Montenegró a 35-ből már két csatlakozási fejezetet ideiglenesen lezárt a tagállamokkal folytatott tárgyalásokon, addig a mélyen megosztott Boszniának a csatlakozást övező politikai és társadalmi konszenzus nélkül egyelőre esélye sincs arra, hogy egyről kettőre lépjen. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság tagjelöltként pedig már nyolc éve várakozik a tárgyalások megkezdésére" - fejtette ki Göncz Kinga írásos hozzászólásában.

"Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió továbbra is támogassa a nyugat-balkáni országokat a csatlakozásra való felkészülésben. Ennek egyik jó példája, hogy Horvátország átadta Montenegrónak a teljes tárgyalási dokumentációját. Boszniában aktív európai közvetítésre van szükség ahhoz, hogy az országot alkotó entitások megállapodjanak a diszkriminatív alkotmány módosításáról, elhárítva ezzel a legnagyobb akadályt a csatlakozási folyamat útjából. A jelenlegi görög EU-elnökség nagy vívmánya lenne, ha sikerülne megállapodásra jutni a névvitáról Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal" - hangsúlyozta a szocialista EP-képviselő.

Göncz Kinga kifejtette: "Mindhárom országban aggodalomra ad okot a sajtószabadság helyzete. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban a sajtó- és véleménynyilvánítási szabadságot súlyosan csorbító törvényeket fogadtak el tavaly év végén. Bár az óta a parlament módosított néhány kifogásolt rendelkezést, a jogszabályok továbbra sem felelnek meg teljesen a nemzetközi elvárásoknak. Ugyancsak elfogadhatatlan, hogy a csatlakozási tárgyalásokat folytató Montenegróban nem ritka az újságírók megfélemlítése, fizikai bántalmazása, az elkövetők felelősségre vonása pedig elmarad. Kérem a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozottan lépjenek fel a sajtószabadság védelmében, és adják az érintett országok tudomására, hogy az alapjogok maradéktalan biztosítása nem csak a csatlakozásnak, de a tárgyalások elkezdésének és folytatásának is a feltétele".