2011. március 22. 10:12

A Szálasi-ügyben ne hallgasson Mezőkövesd városvezetése!

Nyeste László, a Magyar Szocialista Párt Mezőkövesdi Szervezetének elnöke a következő állásfoglalást teszi közzé: Az MSZP-t mélységesen felháborítja, hogy Szálasi Ferencnek, a nyilas diktátornak emlékoszlopot avathattak Mezőkövesden. Elhatárolódunk minden kezdeményezéstől, amely emléket állít a náci és nyilas háborús bűnösöknek.

Követeljük, hogy a hatóságok haladéktalanul távolítsák el az emlékművet, Mezőkövesd szégyenfoltját! Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a mementó felállítóit törvényesen felelősségre lehessen vonni. Követeljük, hogy határolódjanak el a demokratikus politikai pártok ettől a gyalázatos tettől, illetve a város fideszes vezetése is alakítsa ki az ügyben az álláspontját, amit eddig sajnálatos módon még nem tett meg.

 Szálasi Ferenc a második világháború időszakában ártatlan emberek ezreit lövette a Dunába, tízezreket indított a halálmenetekben Németország felé, illetve részt vett hazánk teljes kifosztásában. Feltétel nélkül szolgálta a náci német megszállókat, a teljes mozgósítás a háborús szenvedéseket meghosszabbítva mérhetetlen pusztulást hozott Magyarországra.

Városunk lakossága is átélte a világháború borzalmait.

67 évvel a német megszállás, majd nyilas rémuralom után minden demokratának erkölcsi kötelessége ma is, hogy küzdjön a nácizmus és hungarizmus eszméi ellen.

 A Szálasi-emlékmű felállítására a szélsőjobboldali szervezetek, mint követendő példára tekintenek, felavatóira hősként néznek. A világháló segítségével az emlékoszlop avatásának képei bejárták hazánkat, illetve a határokon túlra is eljutottak, beszennyezve ezzel Mezőkövesd hírnevét.

 Ez teljesen elfogadhatatlan!

 Városunkért felelősséget érző települési képviselőként is követelem, hogy Mezőkövesd hírnevét besározó emlékművet bontsák el, építőjét szigorúan büntessék meg! Célunk elérése érdekében minden törvényes eszközt felhasználunk.

 A demokratikus politikai pártoknak egyértelműen el kell utasítani a szélsőjobboldalt, annak radikalizmusával, antiszemitizmusával és rasszizmusával együtt! Meg kell gátolni a destruktív eszmék térnyerését, és világos álláspontot kell kialakítani a szélsőségekkel szemben, különben a kettős beszéd, a kormányzati engedékenység, a hatóságok tehetetlensége, a szélsőséges szavazatokért folyó versenyfutás még több muníciót ad ellenfeleink kezébe.

 Nyeste László