A szerbiai Nemzeti Tanácsok rendszere mintaértékű

"Az uniós tagállamok számára is példaértékű a Szerbiában a nemzeti kisebbségek számára kialakított személyi elvű autonómiamodell. Az autonómiával járó jogok azonban csak akkor gyakorolhatóak, ha a belgrádi központi kormányzat biztosítja az ehhez szükséges alkotmányban garantált anyagi forrásokat, kiküszöböli a kisebbségi jogok gyakorlását nehezítő jogszabályi ellentmondásokat, és a leghatározottabban fellép az etnikai indíttatású bűncselekményekkel szemben. Szerbia csak úgy szavatolhatja a koszovói szerb kisebbség védelmét, ha példát mutatva tiszteletben tartja Vajdaság autonómiáját, és a Szerbiában élő kisebbségek, köztük a magyar közösség jogait." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az Európai Parlament Nemzeti Kisebbségügyi Intergroupjának (Frakcióközi Munkacsoport) társelnöke.

Az Intergroup mai ülésén a szerbiai kisebbségi nemzeti tanácsok modellje került bemutatásra. Az ülésen részt vett Pásztor István, a Vajdasági Képviselőház elnöke, Várkonyi Zsolt, a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának vezetője, Dragan Marcel, a Román Nemzeti Tanács főtitkára és Ana Tomanova Makanova, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke.

Tabajdi Csaba emlékeztetett arra, hogy "Szerbiában 2010-ben megválasztott nemzeti tanácsok működése biztosítja a vajdasági magyarság felemelkedését és a szülőföldön magyarként való megmaradását. A Nemzeti Tanács garantálja a vajdasági magyarok anyanyelv-használatának jogát, valamint az oktatáshoz, a tájékoztatáshoz és a kulturális élethez kapcsolódó jogok gyakorlását. A Vajdaság regionális autonómiája - amennyiben nem sértik azt meg a központi kormány részéről - a tartomány gazdasági fejlődése számára biztosít ideális kereteket és Szerbia gazdasági motorja is lehet. Ezért veszélyesek a szerb kormánypártok által tett, a vajdasági autonómia csorbítására irányuló kezdeményezések."
 
Tabajdi Csaba előadásában kifejtette, hogy "a vajdasági autonómia kiterjesztése semmiképpen sem veszélyeztetné Szerbia területi egységét, hiszen a helyi lakosság 80%-a szerb ajkú. Számos példa igazolja ugyanakkor, hogy a regionális autonómia kiterjesztése kedvezően hat a térség gazdasági fejlődésére. A Vajdaság mindig is Szerbia legdinamikusabban bővülő tartománya volt. Ne engedjük, hogy ezt a dinamizmust a centralizációs kísérlet megfojtsa!" - mondta a szocialista politikus.
 
Tabajdi Csaba kiemelte, hogy Magyarország a szerbiai magyar nemzeti közösség helyzetére, a közös történelmi hagyományokra, a földrajzi közelségre és a magyar-szerb gazdasági kapcsolatokra figyelemmel a szerb uniós csatlakozás legelkötelezettebb híve. "Fontos előrelépés ezen a téren Áder János magyar, illetve Tomiszlav Nikolics szerb elnök megállapodása arról, hogy közösen hajtanak főt az 1942-es "hideg napok", illetve az 1944-45-ös magyarellenes megtorlások áldozatainak emléke előtt."