2011. december 23. 19:00

A szolgálati nyugdíjrendszer eltörléséből eredő változások

• Hogyan érinti a törvény a jelenleg aktív hivatásos állományt?
o    Főszabály szerint 2011. december 31-ét követően szolgálati nyugdíjat megállapítani nem lehet. Ebből következően a hivatásos állomány tagja is csak a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltésekor mehet nyugdíjba.
o    Az új szabályozás szerint kérelmére könnyített szolgálatban kell alkalmazni azt a hivatásost, aki 52. életévét betöltötte, és legalább 25 év szolgálati idővel rendelkezik.
o    A szolgálati nyugdíj összegét 2011. december 31-vel a hatályos szabályok szerint annak folyósítása nélkül meg kell állapítani annak, akinek szolgálati ideje elérte a 25 évet. (nyugdíjrögzítés)

• Jogosult-e nyugdíjra, aki 2011. december 31-én nyugdíj előtti felmentési idejét töltötte?
o    Nyugdíjra nem, de szolgálati járandóságra jogosult, akivel felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték, ha a felmentési idő leteltét követően a 2011. december 31-én hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.

• Tovább folyósítják-e a 2012. január 1. előtt megállapított nyugdíjakat?
o    Nyugellátás öregségi nyugdíjként tovább kell folyósítani azoknak a szolgálati nyugdíjban részesülő személyeknek, akik 1954. évben vagy azt megelőzően születtek.
o    Azok számára, akik 1954 évet követően születtek nem nyugellátást, hanem szolgálati járandóságot kell folyósítani.

• Hogyan változik azok ellátása, akik szolgálati nyugdíj helyett 2012. január 1-től szolgálati járandóságra lesznek jogosultak?
o    Az ellátás jelentősen csökkeni fog. A szolgálati járandóság mértéke a korábbi szolgálati nyugdíj személyi jövedelemadó mértékével csökkentett összege lesz (a csökkentés mértéke a hatályos SZJA törvény szerint 16 %). Azonban a szolgálati járandóság összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabér 150 százaléka alá, ha a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege – a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – ezt az összeget meghaladta.

• Elkerülhető-e az ellátás mértékének csökkentése?
o    Igen, ha a szolgálati járandóságra jogosult személy önkéntes tartalékos szerződést köt. Emellett a törvény lehetőséget ad a rendőrség szenior állományában történő visszafoglalkoztatásra. Ez utóbbi esetben az illetmény összege nem lehet kevesebb a korábban folyósított szolgálati nyugdíjnál.

• Hogyan lehet a rendőrség szenior állományába jelentkezni?
o    A szenior állományba jelentkezés szabályait BM rendelet fogja meghatározni. A december 8-án közzétett rendelettervezet szerint a szenior állományba történő kinevezésre irányuló kérelmet a kinevezésre jogosult rendőri vezetőhöz címezve ahhoz az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani, akinek az irányítása alá tartozó szervnél a kérelmező a szenior állományba vételét kezdeményezi.

• A szolgálati járandóság a nyugdíjakkal együtt emelkedik?
o    Igen, a szolgálati járandóságot minden évben a nyugdíjakkal megegyező módon kell emelni.

• Milyen szabályok vonatkoznak azokra, akik szolgálati nyugdíj mellett dolgoztak, vagy a törvény hatályba lépését követően szeretnének munkába állni?
o    A szolgálati járandóságban és továbbfolyósított öregségi nyugdíjban részesülők esetében is a jelenlegi korhatár előtti öregségi nyugdíj melletti munkavégzés szabályait kell alkalmazni. Tehát ha az érintett személy biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követ ő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

• Az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályt a 2008. január 1. előtt nyugdíjba vonult személyekre is alkalmazni kell?
o    Igen. Átmeneti szabályként a törvény rögzíti, hogy e személyi kör esetében az éves keretösszegre vonatkozó szabály alkalmazásakor 2012. június 30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe.