A tankönyvellátás rendszere rossz

Hoffmann Rózsa szerint „kevesebb, de garantáltan jó minőségű könyvekből tudnak választani az iskolák” április végéig. A távozó köznevelési államtitkár ezt az általa aláírt tankönyvrendeletre hivatkozva állítja, amely a tanulók alapvető érdeke mellett a köznevelési törvény szövegével is ellentétes.

A törvény szerint a pedagógust megilleti az a jog, hogy megválassza az alkalmazott tankönyveket. A rendelet azonban kettő-háromra szűkíti az igényelhető tankönyvek számát, a kötelező állami előállítás miatt a tényleges választási lehetőség biztosítása nélkül.
 
Egyetértünk a Történelemtanárok Egylete és a Hajnal István Kör állásfoglalásával, amely szerint „elfogadhatatlan, hogy az állami iskolákban a következő tanévre csupán két vagy három tankönyv közül lehet választani” és azzal, hogy „minden évfolyamon biztosítani kell a tényleges választás lehetőségét”. Osztjuk véleményüket abban is, hogy az állam által kínált történelemtankönyvek legalább egyikénél súlyos szakmai kifogások állnak fenn.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy alapvetően az államosított tankönyvellátás rendszere rossz, mert indokolatlanul szűkíti a pedagógusok mozgásterét azzal, hogy rossz hagyományt visszaállítva tollba mondja a tanároknak, miből taníthatják a gyerekeket.

Azt várjuk, hogy a központi tankönyvterjesztés körüli káosz után a központi tankönyvellátástól várható károkozást előzze meg a kormány. Ehhez a tankönyvrendelet visszavonása, majd egy konszenzuson nyugvó, a pedagógustársadalomnak szabad választást biztosító, az eltérő tanulói igényekhez igazodó új szabályozás szükséges.

Hiller István,
országgyűlési képviselő