A tatárszentgyörgyi roma gyilkosság 5. évfordulójára

A gyűlölet, a rasszizmus sötét és fekélyes seb társadalmunk testén, ha nem kezeljük, nem távolítjuk el, pusztuláshoz vezet. A Tatárszentgyörgyön öt évvel ezelőtt hajnalban történt gyilkosság, a holokausztot visszaidéző gyilkos hajnal soha nem merülhet feledésbe!

Egy óvodáskorú kisgyermeknek, Csorba Robikának és 27 éves édesapjának azért kellett meghalnia, mert cigánynak született. A fajgyűlölő gyilkosok esélyt sem adtak a benzines palackokkal felgyújtott takaros házból menekülő áldozataiknak. A lángok poklából menekülő apát és fiát sörétes vadászfegyverekkel, hidegvérrel kivégezték.

A szélsőséges eszméket vallók azonban nem csak a Csorba család, hanem országunk életére törtek, előre megtervezett gyilkos tervük végrehajtását pedig tovább folytatták. Sajnálatos, hogy a faluszéli házak lakói ellen végrehajtott támadások nem rázták meg kellően társadalmunkat, a gyűlölködés, a kirekesztés, a társadalmi kitaszítottság ma is tetten érhető közintézményeinkben, köztereinken és hétköznapjainkban.

Súlyos és fájdalmas figyelmeztetés, intő jel társadalmunknak és jövőnknek ez a katonai pontossággal megtervezett és végrehajtott támadássorozat. Az előítélet, az uszító beszéd soha nem múló mély sebeket képes ejteni nem csak embertársainkon, hanem országunkon is. Hét évtizeddel ezelőtt ugyanezen eszmék alapján gázkamrák és kivégzőosztagok oltották ki emberek millióinak az életét, ezért a jóérzésű emberek, a demokraták nem engedhetik, hogy a fajelméleten alapuló rendszerek, ideológiák újra kicsírázzanak. 

Időben gátat kell szabnunk a könyvégetéseknek, a gettósításoknak, a közrendvédelmi telepek építésének, annak, hogy szociális és társadalmi problémákat kizárólag rendpárti törvények alkotásával akarjanak megoldani. Hallatni kell a hangunkat, kifejezni a nemtetszésünket, mert erre tanít múltunk, és erre kötelez jövőnk – mindannyiunk, az emberiség közös jövője. A 2009. február 23-án végrehajtott kivégzés nem csak a Csorba család, a Pest megyei település, vagy a cigányság, hanem mindannyiunk gyásza és fájdalma.

Reménykedünk, hogy az apjával közös koporsóban nyugvó ötéves Csorba Robikát nem csak édesapja karja, hanem a magyar társadalom részvéte és tisztelete is körbefonja.

Mesterházy Attila,
az összefogás miniszterelnök-jelöltje

Teleki László,
az MSZP elnökségi tagja