2011. február 15. 16:33

A testem az enyém, én döntök róla

Az MSZP Nőtagozatának felhívása

Az MSZP Nőtagozata felhív minden demokratikus erőt, hogy csatlakozzon ahhoz a kampányhoz, amelyet az alapvető emberi jogok védelmében folytatunk. A kampány célja, hogy a nők önrendelkezési joga ne sérüljön, és a nők önállóan rendelkezhessenek a testük felett, ne a férfiak döntsenek ebben.

A Fidesz-kormány visszaélve a kétharmados többségével olyan alkotmányozásba kezdett, amely alapvető emberi jogokat sért, és amely nyílt háborút indított a női jogok, különösen a női önrendelkezési jog ellen. Az alkotmánybíróság korábbi megfogalmazása értelmében az állam nem ítélkezhet erkölcsileg az abortuszt választó nő felett. 15 évvel ezelőtt, amikor Horn Gyula kormánya rendelkezett kétharmados többséggel, azért nem került sor az alaptörvény módosítására, mert hiányzott az ellenzék támogatása, az Országgyűlés 4/5 részének az egyetértése. Önként vállalt korlát volt ez, amelyből a Fidesz semmit sem tanult, hiszen semmiféle demokratikus önkorlátozásra nem képes.

Mára, 2011-re eljutottunk odáig, hogy a kormánytöbbség nyíltan vissza akar térni a XIX. századi szabályozáshoz, s a magzati élet védelme ürügyén a nők alapvető jogát, a női önrendelkezést semmisítenék meg.

Most kell minden demokratikus erőnek fellépni, amíg Európa és a világ fokozottan Magyarországra figyel, mint az Európai Tanács soros elnökére. Nem mindegy, mit mutatunk magunkról a világnak és Európának. Sajnos a Fideszt ez hatalmi őrületében a legkevésbé sem érdekli. Ne engedjük, hogy Magyarország, mely a leghaladóbb közép-kelet-európai ország volt a rendszerváltás idején, a legelmaradottabb feudális országok szintjére süllyedjen vissza és Európa sereghajtója legyen!

Az abortusz tilalma alapvető emberi jogokat sért, s beláthatatlan károkat okoz a nők, fiatal lányok életében és egészségi állapotában, valamint tovább mélyíti a szakadékot a különböző anyagi helyzetű társadalmi rétegek között, és a radikális szigorítás indokolatlan. A jelenleg is élő törvényben több olyan garancia van beépítve, amely alapján az állam eleget tesz a magzati élet védelmére vonatkozó kötelességének, anélkül, hogy a nők önrendelkezési jogát figyelmen kívül hagyná. Senki nem hiheti, hogy az abortusz tilalma megszünteti az abortuszt: valójában csak sokkal veszélyesebbé teszi azt, és nők ezreinek az életét veszélyezteti. A szabályozott, kórházi körülmények között végzett műtétek helyett vállalt illegális, életveszélyes eszközökkel, életveszélyes körülmények között végzett beavatkozások helyrehozhatatlan egészségügyi és lelki károkat okoznak. A jó anyagi helyzetűek viszont pénzért mindig meg fogják tudni vásárolni akár külföldön is a megfelelő ellátást. A rosszabb anyagi helyzetűek körében a ki tudja milyen eszközökkel, és ki tudja, kik által végzett beavatkozások fognak terjedni, mint azt már évszázadokon keresztül tapasztaltuk. Ezzel párhuzamosan emelkedi majd a fiatalkorúak, a szülői létre még felkészületlen fiatal lányok szüléseinek száma, és az állami gondozásba adott gyermekek száma, ezzel újabb, beláthatatlan terhet róva a társadalomra.

Az abortusz elleni harcnak nem a betiltás, hanem a megelőzés a módszere, a fiatalok megfelelő oktatása, képzése, felvilágosítása és felkészítése a szülői szerepre, a nemi életre, a családi életre. Ebben a pedagógustársadalomra támaszkodva mérhetetlen nagy feladatunk van nekünk, nőknek, családanyáknak, nagymamáknak. A gyermekekért, a jövő nemzedékéért érzett felelősség arra kötelez bennünket, tegyünk meg mindent azért, hogy a nők eddig megszerzett jogai ne sérüljenek!

Csatlakozzatok hozzánk!

MSZP Nőtagozata

Budapest, 2011. február 12.