Belföld | KAP uniós támogatás
2013. április 19. 17:01

A több lábon álló mezőgazdaság kiút a vidék számára

"A magyar vidéknek már most fel kell készülnie a 2015 utáni új Közös Agrárpolitikára. A magyar gazdák támogatásuk több mint kétharmadát uniós forrásból kapják. Éljünk az uniós lehetőségekkel! Ebben az esetben a kiváló adottságú békés-megyei föld a magyar élelmiszergazdaság motorja lehet. A megye hiába Magyarország legnagyobb búza, kukorica és napraforgó termelője, ha mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintje alacsonyan marad. Egyrészt ezért uniós források segítségével a már meglévő feldolgozó üzemek korszerűsítése, valamint újak létesítése a legfőbb cél. Másrészt most el kell kezdeni egy átfogó dél-alföldi regionális fejlesztési terv kidolgozását. Ehhez támpontot ad az MSZP Duna-Tisza köze programja. " - mondta Tabajdi Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagja a Varga Zoltán, MSZP békés megyei elnök által kezdeményezett Mezőhegyesen tartott szakmai megbeszéléseken és lakossági fórumon.

"Békés megyében a feldolgozóipar és a turizmus újraindítása mellett a vetőmagágazat fejlesztése komoly kitörési pont lehet. A vetőmagágazat jövedelmezősége mellett ugyanakkor nagyszámú szakképzetlen munkaerőt is foglalkoztat. A mezőhegyesi cukorgyár bezárása a mai napig érezteti hatását a megyében. A cukortermelés újraindításához szükség van az uniós cukorkvóta rendszer mielőbbi megszűntetésére. A biztonságos cukorrépa termeléshez, mint általában is a növénytermesztéshez is elengedhetetlen a mezőgazdasági területek öntözése. Ennek támogatására lehetőséget ad a 2014-2020 közötti Közös Agrárpolitika, amelyet maximális mértékben ki kell használnunk. A magyar mezőgazdaság jövőjének alapfeltétele a hatékony vízgazdálkodás, az öntözés fejlesztése. Az öntözés Magyarország legtöbb megyéjében megoldatlan problémát jelent, Békés megyében, Mezőhegyes térségében azonban példaértékű a vízgazdálkodás." - húzta alá a szocialista politikus.
 
"A vidéki, falusi turizmus újabb lehetőségeit nyitja meg a Közös Agrárpolitika. Vonzóvá ezek a programok akkor tehetők, ha a vidéki települések találékony helyi különlegességeket tudnak nyújtani. Ilyen például az Európában egyedülálló mezőhegyesi Zabsilótorony és a különleges adottságú Ménesbirtok. A ménes több mint két évszázados múltja, műemlékeink megőrzése nemzeti érdek. Mivel a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. a település legnagyobb foglalkoztatója, egybetartását kiemelt ügyként kell kezelnünk." - tette hozzá Tabajdi Csaba.