2011. október 22. 15:47

A Választmányi ülés döntése

A Magyar Szocialista Párt Választmánya tudomásul vette, hogy a Demokratikus Koalíció Platformja kilépett a Magyar Szocialista Pártból.

Magyarországot a jelenlegi, a világgazdasági válság hatásait kezelni képtelen kormány felelőtlen és dilettáns gazdaság- és társadalompolitikája az elnyomorodás szélére sodorta. Eközben elsöprő erővel folyik Orbán Viktor rendszerének kiépítése, azaz a jogállam és az ország demokratikus működésének felszámolása.

A Magyar Szocialista Pártban hónapok óta a nyilvánosság előtt zajló viták mára a hatékony ellenzéki politizálás gátját jelentik. Látható, hogy a Magyar Szocialista Párt többsége és a Demokratikus Koalíció Platform vezetői között a nézetkülönbségek feloldhatatlanná váltak.

Ezért a Magyar Szocialista Párt Országos Választmánya a következő határozatot hozza:

 1. A Magyar Szocialista Párt Országos Választmánya megerősíti azt a politikai irányvonalat, amely szerint az MSZP elkötelezett a modern, haladó, európai szociáldemokrata értékek képviselete mellett.
   
 2. Célunk, hogy itthon és a nemzetközi szintéren egyaránt kidolgozzuk az új kihívásokra és problémákra adandó progresszív baloldali válaszokat. A felelős és haladó alternatíva meghatározása és az új MSZP megteremtése nélkülözhetetlen az orbáni rendszer leváltásához, váltópárti szerepünk megteremtéséhez. Ezért hazánk érdekében a jövőben is minden erőnkkel erre a feladatra koncentrálunk.
   
 3. Ehhez be kell fejezzük a nyilvánosság előtti vitáinkat, hogy a választók egy egységes és erős pártot lássanak. Ez nem a tartalmi viták felfüggesztését jelenti, hiszen a párt belső fórumain folytatott termékeny vita hozzásegít bennünket a legjobb megoldások kidolgozásához. Annak viszont véget vetünk, hogy a belső harcokat, személyes konfliktusokat a médiában vagy éppen közösségi portálokon vívjuk meg.
   
 4. A Demokratikus Koalíció Platform ma döntött a kilépésről, ezt a Magyar Szocialista Párt Választmánya tudomásul veszi. Ez a döntés az övék, de mi is meghozzuk a magunkét. A Választmány megállapítja, hogy a Demokratikus Koalíció Platform működése, tevékenysége nem összeegyeztethető az MSZP általános politikai irányvonalával és alapszabályával. Ezért, az egységes és erős MSZP megteremtéséért a Választmány – az országos elnökség javaslatára – az Alapszabály 35§ 1. és 4. pontjai alapján, a mai naptól megtiltja a platform további működését.
   
 5. A Választmány felszólítja azokat a képviselőket (országgyűlési, önkormányzati képviselők), akik Gyurcsány Ferenccel kívánnak távozni a Magyar Szocialista Pártból, hogy képviselői mandátumukat adják vissza az őket jelölő szervezeteknek.
   
 6. A Választmány kinyilvánítja, hogy az MSZP szervezetileg egységes és oszthatatlan, ezért nem támogatja az MSZP semmilyen formában történő szétválását. A pártból, a parlamenti- és önkormányzati frakciókból való kilépés személyes elhatározás, ezért az erre vonatkozó kollektív döntést a Választmány nem ismeri el.
   
 7. Valamennyi párttagunkra, képviselőnkre szükség van. Arra kérjük a helyi és megyei szervezeteinket, a párt testületeit, hogy egyenként kezdeményezzenek megbeszélést párttagjainkkal, országgyűlési- és önkormányzati képviselőinkkel arról, hogy távozni kívánnak-e. A közös múlt okán, az MSZP továbbra is nyitott arra, hogy – az Alapszabályi rendelkezések tiszteletben tartásával - visszafogadja azokat, akik a jövőben bármikor megváltoztatják kilépési döntésüket.
   
 8. A Választmány felhívja azok figyelmét, akik most kilépnek a pártból, hogy továbbra is van felelősségük volt közösségük iránt, mert mindannyiunk célja az orbáni rendszer leváltása és az igazságos, modern és demokratikus Magyarország megteremtése.
   
 9. Az MSZP tagjainak felelőssége pedig az egység és nyitottság megőrzése, hiszen a következő választásokon szükség lesz a demokratikus ellenzéki erők összefogására. Tagjaink, testületeink és pártközösségeink számára az alapszabály betartása, a többségi álláspont tudomásul vétele és képviselete egyértelmű követelmény. Akik a vitákat a nyilvánosság előtt a sajtó segítségével kívánják megvívni, azokkal szemben az Országos Etikai és Egyeztető Bizottság köteles hivatalból eljárást indítani.


Budapest, 2011. október 22.