2012. március 17. 12:36

A Velencei Bizottság döntött, a kormány meghátrálásra kényszerül

Az Európai Uniótól teljesen független Európa Tanács Velencei Bizottságának, a sajtó útján nyilvánosságra került határozata arról szól, hogy súlyos, a demokratikus működés alapvető követelményeit is figyelmen kívül hagyó szabályozást alakított ki a kormány az igazságügyi igazgatásban. Eddigi aggodalmainkat a testület úgy tűnik megerősítette.

A Velencei Bizottság határozata szerint, Szájerné Handó Tünde jogkörei példátlanok demokratikus államokban, ellentétesek az európai sztenderdekkel, ellentmondanak az európai normáknak, továbbá sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Ilyen lesújtó és megalázó véleményt még nem mondott demokratikus állam igazságszolgáltatási rendszeréről a Velencei Bizottság. Ha elfogadták volna azokat az érveket, amelyeket az igazságügyi alkotmányozás során következetesen képviseltünk, nem lett volna szükség az elmarasztalásra.

Üdvözöljük, hogy a döntés hatására a kormány módosító javaslatot nyújtott be, melynek talán legfontosabb rendelkezései, hogy a személyi döntések körében megszünteti az OBH elnökének korlátozatlan hatalmát, s újra bevonja a legfelső bírói tanács működésébe az ügyészi és az ügyvédi kar vezetőit. Adós marad azonban az OBH elnökének más bíróságot kijelölő jogkörének megszűntetésével, annak ellenére, hogy a Velencei Bizottság szerint ez sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot. Nem módosítja az Alaptörvényt sem, holott a bizottság szerint ez a demokratikus működés helyreállításának feltétele. S mindezt nem másért, csak mert a miniszterelnök kinyilatkoztatta, hogy az Alaptörvényt nem hajlandó módosítani. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a bizottság véleményét maga a kormány kérte, ezért ajánlásait illene betartania.

S végül szeretnénk ismét felhívni a figyelmet arra, hogy az igazságszolgáltatás rendszerének az ajánlás szerinti átalakítása nem csupán a demokrácia életben tartása és a jogbiztonság miatt fontos, hanem az ország pénzügyi stabilitásának megteremtése miatt is. Az Unió és az IMF világossá tette, hogy a demokratikus állami működés helyreállítása alapfeltétele a segítségnek, a Velencei Bizottság véleményét pedig irányadónak tekintik. Nem véletlen, hogy a magyar kormány eddig a tárgyalásokat sem tudta megkezdeni a Valutaalappal, hogy Magyarországon megszűnőben van a vagyonbiztonság, hogy a forint egyre romlik, hogy a lakosság terhei növekednek, hogy újabb és újabb adókkal kell sújtani az embereket, s hogy az államcsőd réme még mindig fenyeget. A Fidesznek be kéne látni végre, hogy hazánk boldogulása fontosabb, mint Nagy Bölcs Vezérük büszkesége. Ezért arra kérjük az igazságügyért felelős minisztert, tegyen eleget teljes körűen a Velencei Bizottság ajánlásainak! Nem azért, mert ők kérik, hanem azért, mert a magyar emberek érdekében, s nem ellenükre kérik ezt.

Az OBH elnökét pedig felhívjuk arra, hogy a módosított szervezeti törvény hatályba lépéséig tartózkodjon attól, hogy a bírói testületek ajánlásától eltérő személyt nevezzen ki bármilyen posztra!

Bárándy Gergely
országgyűlési képviselő