2011. április 11. 16:30

A visszafordított történelem - április 11-e két jelentése a magyar alkotmánytörténetben

A mai napon válik véglegessé a módosító indítványok megszavazásával a Fidesz új Alaptörvényének szövege. Azon a napon, amit eddig az 1848-as áprilisi törvények napjaként ünnepeltünk. Az valóban ünnepnap volt, a magyar alkotmányosság történetének demokratikus fordulata. Számos alkotmányos jogot a jobbágyságra kiterjesztve az eddig jogfosztottakat is a nemzetbe emelték. A mai nap fekete nap, az ünnep visszavétele, a jogok kiterjesztése helyett a jogok szűkítése, a nemzeti egység megteremtése helyett a nemzetet megosztó új konfliktusok teremtése.

1848. április 11-én eltörölték a robotot, a kilencedet, a tizedet, megnyitották a jobbágyfelszabadítás útját, jogot adtak az eddig kisemmizetteknek. 2011. április 11-én aláássák a szociális és állampolgári jogok garanciáit, kisemmizhetővé teszik a legnehezebben élőket. Megnyirbálják a szociális jogosítványok mértékét és kiterjedtségét, lehetővé teszik az eddig a szociális biztonság alapját jelentő társadalombiztosítás államosítását, a nyugdíjrendszert csak az idősek számára garantálják, a rokkantaknak és özvegyeknek csak bizonytalan szociális ellátást ígérnek, elhagyják a nyugdíjjogosultságot önhibájukon kívül nem szerzett idős emberek eddig állampolgári jogon járó juttatását, ?érdemesség?-től tehetik függővé a szociális ellátásokat.

1848. április 11-én bevezették a valódi közteherviselést. 2011-ben kétharmados törvénnyel betonoznák be az igazságtalan adórendszert, ami a kiskeresetűeket sújtja.

1848-ban korszerűsítették a közigazgatást, biztosították a szabad királyi városok ?önkormányzatiságát?. 2011-ben visszaállítanák a vármegyét, a kúriát, csökkentik az önkormányzatok jogait.

1848-ban biztosították a népképviseletet az országgyűlési választásokon és létrehozták az országgyűlésnek, a nép képviselőinek felelős kormányt. 2011-ben megteremtik a lehetőségét, hogy a nem Magyarországon élő állampolgárok szavazatával csökkentsék a Magyar Köztársaság polgárai szavazatainak értékét. Erősítik a központi hatalmat, kisebb lesz a kormány fölötti ellenőrzés lehetősége.

1848-ban kiterjesztették a felekezeti és tanulmányi szabadságot. 2011-ben zavaros viszonyt teremtenek egyház és állam között, és lehetővé teszik a tankötelezettség korhatárának leszállítását.

1848-ban eltörölték az úriszéket és a feudális bíráskodást, közelebb jutottak a törvény előtti egyenlőséghez. 2011-ben megtámadják a bíróságok és az Alkotmánybíróság függetlenségét, csökkentik az állampolgárok jogorvoslati lehetőségeit, előírják, hogy a bíróságok a törvények értelmezésénél az állampolgár jogaival szemben a "gazdaságosság", a költségvetési takarékosság szempontjait is vegyék figyelembe
 

Lendvai Ildikó
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja