A vízgazdálkodás az EU megoldatlan ügye!

„Az uniós támogatásoknak segíteniük kell a gazdákat, hogy víztakarékos öntözőrendszerek építésével sikeresebben vegyék fel a harcot az egyre gyakoribb aszályokkal szemben. Az általam kezdeményezett nagyszabású uniós tanulmány számos megoldási javaslatot tartalmaz a hatékony öntözőrendszerekkel a vízgazdaságos mezőgazdasági technikák kapcsolatában. Kezdeményeztem, hogy a tanulmányt minden tagállam vízgazdálkodással foglalkozó minisztériuma megkapja, így azt a magyar vidékfejlesztési miniszterhez, Fazekas Sándorhoz is el fogom juttatni." - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az Európai Parlament Mezőgazdasági illetve Környezetvédelmi Bizottságának tagja.

A szocialista EP-képviselő az EP tudományos hatásvizsgálattal foglalkozó testületében (STOA) "Fenntartható erőforrás-gazdálkodás, különös tekintettel a vízhasználatra" címmel kezdeményezte átfogó Uniós tanulmány elkészítését.
 
„Míg Nyugat-Európában kevésbé, addig a mediterrán országokban és Közép-Európa egyes térségeiben, így a magyarországi Homokhátságon már most is mindennapos kihívást jelent a vízhiány. Ezekben a térségekben a víz 50-70%-át a mezőgazdaság használja fel. Az éghajlatváltozás hatására a vízhiány még súlyosabbá válhat, ezért elengedhetetlen a környezetkímélő mezőgazdasági gyakorlatok bevezetése. Az Európai Unió számára követendő példa az izraeli szennyvíz-újrahasznosítás, ahol a szennyvíz több mint 80%-át újrahasznosítják, főként a mezőgazdaságban. Fontos lenne, hogy az EU állapítson meg az újrahasznosított víz minőségére vonatkozó uniós normákat, ugyanis, ezek hiánya a legfőbb akadály a mezőgazdasági célú víz-újrahasznosítás terén” – emelte ki az EP-képviselő.
 
"A Közös Agrárpolitika reformja során elértük, hogy 2015-től a vidékfejlesztési forrásokból támogathassuk a korszerű öntözőrendszerek kiépítését, valamint a már meglévő öntözőrendszerek korszerűsítését. Fontos, továbbá az is, hogy a Magyar Parlamentben tárgyalt földtörvény, segítse a meglévő öntözőrendszerek megőrzését, továbbfejlesztését és korszerűsítését és a magyar vízkincs megőrzését, a gazdaságos vízhasználatot és ne sértse a magyar gazdák hosszú távú érdekeit." – mondta Tabajdi Csaba.