2011. március 09. 11:24

A volt KISZ-vezető Gubcsi Lajos képtelen és valótlan állításairól

A bizonyítási kényszerben szenvedő volt KISZ vezető és a KISZ lapjának volt főszerkesztője Gubcsi Lajos képtelen és valótlan állításairól.

A HM Zrínyi kommunikációs közhasznú társaság feladata a Magyar Honvédség tevékenységének megismertetése, bemutatása, a honvédelem eszméjének társadalmi népszerűsítése. Ennek érdekében - többek között - segítette a hivatásos és szerződéses állomány toborzását, népszerűsítette a katonai hivatást az interneten, katonai folyóiratokat adott ki magyar és angol nyelven. Dokumentálta könyveivel a magyar katonák és alakulatok hazai munkáját, a nemzetközi missziók, az abban résztvevő honfitársaink helytállását. A katonai filmstúdió jogutódjaként a modern technikai eszközök segítségével képen is megörökítette a Magyar Honvédség mindennapjait. Feladata volt a katonai alakulatok rendezvényeinek kiszolgálása, a honvédelmi ismeretek terjesztése a közép- és felsőoktatásban.

A közhasznú társaság könyvvizsgálója, valamint a HM belső ellenőrzése, továbbá az Állami Számvevőszék, gazdálkodását törvényesnek és szabályosnak minősítette az elmúlt években.

A 2010. évi költségvetésben a törvény alapján nonprofit kft-vé átalakult Zrínyi támogatása 636 millió forint volt. A korábbi évek eredményes gazdálkodása nyomán a kft-nek mintegy 500 millió forint eredménytartaléka volt, amelyből a szükséges és előírt feladatok elvégzésére a kft vezetése még mintegy 280 millió forinttal növelte üzleti tervet. Több, mint 233 millió forint eredménytartalékkal adta át Gubcsi Lajosnak a kft vezetése kormányváltáskor az Zrínyit. Valótlan tehát Gubcsi Lajos azon állítása, hogy ő takarított meg 230 millió forintot.

Nem igaz Gubcsi Lajos állítása a túlköltekezésről sem, hiszen az átadás-átvételi dokumentáció szerint az éves költségvetés időarányos részét használta fel csak a korábbi ügyvezetés.

Azon állítása, hogy az általa is törvényesnek és szabályosnak minősített közbeszerzések alapján megkötött szerződéseket felülbírálva kevesebbet fizetett ki miután "szúrós szemmel nézett" a cégvezetőkre, az ötvenes évek eljárását juttatja az ember eszébe. Kiegészítésre szorul azon büszkélkedése is, hogy az informatikai szolgáltatásokat a korábbi 30 millió forint helyett egy millió forintból oldják meg, hiszen mint közismert, a kormányzati informatikát egységes rendszerben más állami szerv működteti 2011-től.

Gubcsi Lajos nyilatkozatában az átvilágítás eredményeire, és jogászok megfeszített munkájára hivatkozott ezzel is indokolva, hogy csak miért most állt elő ezekkel a képtelenségekkel. Megtisztelhetné az adófizető állampolgárokat azzal, hogy megnevezi az átvilágító cég, jogi szakértők megbízásainak összegét, hogy milyen közbeszerzés alapján került sor a szerződéskötésre és mikor, rendelkeznek-e a szükséges katonai biztonsági engedélyekkel, mert ezeket hiába kerestük a kft honlapján.

Sajnálatos, hogy a KISZ egyik volt vezetője Gubcsi Lajos félrevezette, és így kényelmetlen helyzetbe hozta Hende Csaba honvédelmi minisztert a nyilvánosság előtt. Ennél is rosszabb jel, hogy tevékenysége azt bizonyítja, Gubcsi Lajos nem tudott szakítani a rendszerváltás előtti stílusával. Nincs joga megalapozatlan állításaival lejáratni a Magyar Honvédség tekintélyét.