Belföld | országgyűlési határozat Balaton
2012. november 30. 14:29

Aktuális politikai kérdésekről - Pál Béla sajtótájékoztatója

A Magyar Szocialista Párt korábban is számos alkalommal fellépett a nyilvánosság előtt és az Országgyűlésben is a szélsőségesség, a rasszizmus, az idegengyűlölet, az emberi méltóságot sértő megnyilvánulások ellen.

Kedden országgyűlési határozati javaslatot és törvénymódosítást nyújtottunk be ennek érdekében.

  • Az országgyűlési határozati javaslat arra vonatkozik, hogy jöjjön létre egy olyan etikai bizottság, amely állandó bizottságként működik, és ügydöntő jogkörrel rendelkezik ha országgyűlési képviselő tanúsít rasszista, antiszemita, idegenellenes és az emberi méltóságot más módon sértő magatartást. E mellett felkéri a kormányt, hogy minden év március 1-ig jelentésben számoljon be az Országgyűlésnek a szélsőségesség és az egyes társadalmi csoportok hátrányos megkülönböztetése elleni intézkedésekről.
  • Az Országgyűlésről szóló törvény módosítása pedig az elnök jogkörének bővítése, ha a felszólaló személyt vagy csoportot sértő, gyűlöletkeltő kifejezéseket használ – a szó megvonására, a rendreutasításra, a képviselő kizárására az ülésnap hátralévő részéről. Természetesen részt veszünk minden alkalmon és rendezvényen, amely a gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita vagy idegenellenes jelenségekkel, szervezetekkel szembeni fellépést célozza és magunk is kezdeményezünk ilyen nyilvános fellépéseket.

Képviselőtársammal dr. Tóth Józseffel együtt interpellációt intéztünk, hogy mikor dönti el végre a kormány, hogy tud-e és nyújt-e támogatást a panelprogram keretében a panellakások energia hatékonysági beruházásaihoz.

A Panel Érdekképviseleti Egyesület adatai szerint jelenleg mintegy 15 ezer panellakás 40 ezer lakója vár erre közel 900 napja. 2010 júniusában a kormány évente 100 ezer majd fokozatosan gyorsítva évi 150-200 ezer lakás felújítását ígérte.

Arról érdeklődtünk, hogy hol áll a panellakások időarányos felújítása – annál is inkább, mert a kormány rezsiköltségek csökkentésére vonatkozó ígéretei sem teljesültek – így a rezsiköltségek (3-20 % között emelkedtek) s egy átlagos lakásban lakó család minden 4. forintja lakásrezsire fordítódik és több százezren képtelenek kifizetni a rezsiköltségeiket. A panelfelújításokkal csökkenthetők a rezsiköltségek is.
Fónagy János államtitkár válaszában arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban 56 ezer család otthonának felújítását tették lehetővé (csak emlékeztetőként 2002 és 2010 között 200 ezer lakásban történt energetikai korszerűsítés, ebből Veszprém megyében 23 ezer, Veszprémben pedig több mint 10 ezer lakás felújítására került sor a panelprogram keretében).

A további felújításokat 1,6 milliárd Ft átcsoportosításával szeretnék megvalósítani a kvóta kereskedelmi rendszer egységeinek értékesítési bevételeiből (az összevetés kedvéért Veszprém megyében fél milliárd Ft-ot igényelne annak a 17 lakóépület által benyújtott pályázatnak a finanszírozása, amely kb. 3 ezer lakót érintene).
Így tehát az államtitkár válaszát nem fogadtuk el, hanem felszólítottuk arra, hogy minél előbb gondoskodjon a panel felújításokhoz szükséges összegek biztosításáról annál is inkább, mivel 2010 óta nem is került sor új pályázatok kiírására.

A Balaton Általános Olimpiai Központról, a Balaton Uszoda fejlesztéséről

Az elmúlt 10 évben több alkalommal interpelláltam, kérdeztem annak érdekében, hogy a vidék egyik legkorszerűbb uszodája a Balatonfűzfői Balaton Uszoda felújítása megtörténhessen a versenysport, a szabadidősport, az iskolai és a diáksport valamint a kiemelkedő magyar és nemzetközi versenyekre való felkészülés a mai kor színvonalának megfelelő körülmények biztosítására.

A Sport- és turizmusbizottság november 26-i ülésén kapott tájékoztatás alapján s amelynek dokumentumait dr. Simicskó István államtitkár és Vigh László kormánybiztos jegyzett a Balaton Általános Olimpiai Központ keretein belül sor kerül a balatonfűzfői uszoda felújítására és bővítésére (európai uniós, állami költségvetési, önkormányzati forrásból, magántőke bevonásával). Az uszodát a tervek szerint felújítanák és bővítenék műugrásra is alkalmas külső medencékkel. Ezzel a fejlesztéssel az uszoda még jobban szolgálná az úszók (műúszók és műugrók és a vízi labdázók) nemzetközi – és hazai versenyek előtti felkészülését és emellett a környező települések iskolái számára tanuszodaként is működhetne.  

Az uszoda fejlesztésének további fejlesztési iránya egy csúszdaparkot is magában foglaló wellness szálloda építése. Ezt az elképzelést Balatonfűzfő önkormányzatával közösen valósítanák meg: a városi stadiont is beintegrálnák az olimpiai központba biztosítva ezzel további sportágak kiszolgálását is.

Az MSZP kezdeményezése: az MSZP elnöksége Mesterházy Attila pártelnök előterjesztése alapján fogadta el azt a javaslatot, hogy az MSZP kezdeményezzen tárgyalásokat a demokratikus ellenzék pártjaival, civil szervezeteivel - a programalapú összefogás érdekében. A Szövetség a változásért dokumentum tartalmazza a részleteket. Javaslatot tesz a menetrendre, az együttműködési folyamat állomásaira, területeire. A felhívást az MSZP eljuttatja a: Demokratikus Koalíció; Haza és Haladás Egyesület; Lehet Más a Politika; Magyarországi Szociáldemokrata Párt; Milla Egyesület; Szolidaritás; Szövetségben, Együtt Magyarországért; 4K szervezeteinek.