Alapvető jogokat sért a hajléktalanság büntetése

„Elfogadhatatlan, az alapvető emberi jogokba ütközik és a minimális emberiességet is nélkülözi a hajléktalanság büntetése" - fejtette ki Göncz Kinga az után, hogy az Országgyűlés szeptember 30-án elfogadta a szabálysértési törvény módosítását. A szocialista EP-képviselő emlékeztetett rá: a magyar Alkotmánybíróság és a Velencei Bizottság mellett számos más nemzetközi és hazai szervezet is felhívta a magyar kormány figyelmét arra, hogy jogsértő a hajléktalanság szabálysértéssé nyilvánítása.

„A frissen elfogadott törvény jól illeszkedik azoknak a kormányzati döntéseknek a sorába, amelyek a szegények, a társadalom peremére szorultak megbélyegzését szolgálják. A tömeges közmunka, amely sem a megélhetést, sem a szegénységből való kiemelkedést nem biztosítja, a segélyek csökkentése és megvonása, a tankötelezettség és a büntethetőség korhatárának a leszállítása, a hajléktalanok hatósági üldözése azokat a csoportokat bünteti, akik egyébként is a társadalom kirekesztettjei" - nyilatkozta Göncz Kinga. A képviselő hozzátette: a magyar kormány parlamenti többsége semmibe vette az emberi jogok, az emberi méltóság védelmének több nemzetközi dokumentumba is foglalt követelményét, amikor a hazai és a határon túli tiltakozások dacára alaptörvénybe, majd törvénybe iktatta a hajléktalanság büntethetőségét.
 
„Az Európai Unió sem maradhat tétlen, amikor egyik tagállamában emberek tízezreit törvény útján kirekesztik alapvető jogaik gyakorlásából csak azért, mert nincs fedél a fejük fölött, és „rontják a városképet”. Kérni fogom az Európai Bizottságot, hogy ezt tegye világossá az európai értékeket folyamatosan semmibe vevő magyar kormány számára!" - szögezte le a szocialista EP-képviselő.