2012. április 19. 11:03

Áldás, békesség!

"Az új egyházügyi törvény következtében egyházi kezelésben álló, vagy az államtól az egyházakhoz kerülő intézményekben tanárok, orvosok és ápolók tömegesen veszíthetik el állásukat, ha nézeteik nem felelnek meg az intézményfenntartó ízlésének. Az egyházügyi törvény bizottsági vizsgálata református dolgozók, gyerekek jogait is védi" - mondta Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának vezetője. "Tőkés László volt püspök, mielőtt vádaskodik, és megfelelő ismeretek nélkül nyilatkozik, tájékozódjon saját felekezetéről, az adott települések ellentmondásairól." - Göncz Kinga így reagált Tőkés László ma kiadott nyilatkozatára, amelyben az EP-képviselő lejáratással vádolta Tabajdi Csabát és Göncz Kingát amiatt, miszerint az Európai Bizottság elkezdte vizsgálni a magyar egyházügyi törvényt.

"Viviane Reding, az Európai Bizottság keresztényszocialista alelnöke szerint a Bizottság azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés által elfogadott egyházügyi törvény összhangban van-e az egyenlő bánásmódról szóló uniós irányelvvel" - húzta alá Göncz Kinga.  Tabajdi emlékeztetett arra, hogy az új egyházügyi törvény megfogalmazása homályos. A "sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek" megkövetelése az alkalmazottaktól ugyanis nem egyértelmű követelmény. Az egyházi kezelésű egészségügyi-, oktatási-, és szociális intézményekben fennáll annak a veszélye, hogy az intézmény fenntartója a vallási meggyőződésen túl más, közelebbről meg nem határozott szempontokat is értékeljen az alkalmazottak kiválasztásakor. "Ez ellen számos tiltakozás, panasz és észrevétel fogalmazódott meg az utóbbi időszakban. Ezeket a kormánypártoknak nem sikerült Magyarországon kezelniük, mert a törvény előkészítése során teljes mértékben figyelmen kívül hagyták az érintett csoportok és a civil társadalom véleményét." - mondta Göncz Kinga, az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának alelnöke.

"Szűkebb pátriámban, falumban az általános iskola irányítását pl. a katolikus egyház veszi át. A magyar egyházügyi törvény jelenleg nem ad egyértelmű választ arra, hogy ilyen esetben mi fog történni a református pedagógusokkal, szakácsokkal? Milyen hitéleti nevelést kapnak a református gyerekek a katolikusok által fenntartott iskolában?" - tette fel a kérdést Tabajdi Csaba. "Tőkés László ezek szerint nem látja, hogy a Fidesz törvénye számos embert taszít majd bizonytalanságba és utat nyit a megkülönböztetés gyakorlata előtt."- mondta Göncz Kinga szocialista politikus.