2012. április 20. 09:49

Államtitok a hátrányos helyzetű térségek kérdése?

"Sajnálatos, hogy a tagállamok többsége nem járult hozzá, hogy a támogatásra jogosult kedvezőtlen természeti adottságú területeik részletes térképét nyilvánosságra hozzák. Az Európai Parlament információk hiányában nem hozhat megalapozott döntést a Közös Agrárpolitika reformjáról. Ezért nyomatékosan kérem az uniós tagállamokat köztük a magyar kormányt, hogy bocsássák a Parlament rendelkezésére a jogosult hátrányos helyzetű területek listáját!" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság főtagja az Európai Parlament plenáris ülésén. Az EP a Közös Agrárpolitika jelenleg zajló reformja kapcsán a hátrányos természeti adottságú területek támogatásáról folytatott vitát.

A szocialista képviselő a vitában kiemelte, hogy szerencsére Magyarország területének csak egytizede kedvezőtlen természeti adottságú terület. Az elmúlt időszakban számos dél-európai térség mellett az ENSZ Élelmezésügyi Világszervezete félsivatagi övezetnek nyilvánította Duna-Tisza közét is. Itt a gazdálkodóknak öntözés hiányában kevés esélyük van a tisztességes megélhetésre. A homokhátságon a 30 éve tartó szárazságnak köszönhetően 4-5 méterrel csökkent a talajvíz szintje, a szikes élőhelyek pusztulásnak indultak. Ezért egyrészt a klímaváltozás, másrészt a helytelen mezőgazdasági tevékenység okolható.

"Európai szinten milliók, míg a magyar vidéken tízezrek megélhetése múlik az uniós forrásokon. Ezért üdvözlendő, hogy a KAP reformjában kiemelt helyen szerepel a kedvezőtlen adottságú területek második pilléres támogatása Különösen fontos, hogy a közelgő KAP reform keretében lehetőség nyúlik az európai agrárium "zöldítése", valamint az öntözőrendszerek uniós támogatására. Közösségi intézkedések és az európai vízpolitika híján beláthatatlan társadalmi és környezeti károkkal szembesülnének az itt lakók" - mondta Tabajdi. A szocialista képviselő szerint a Kiskunság környezeti állapota miatt hosszútávon nem mondhatunk le a Duna-Tisza csatorna megépítéséről sem."