Belföld
2012. december 14. 09:35

Állásfoglalás a közoktatási rendszer átalakításáról

A Baloldali Önkormányzati Közösség Hajdú-Bihar megyei szervezete álláspontja szerint az oktatási rendszer 2013. január 1-től tervezett átalakítása egyértelműen hátrányos a települési önkormányzatok működése, jövője szempontjából. A szakmai szervezetek túlnyomó többségének negatív véleményén túl önkormányzati érdekeket is alapvetően sértenek a tervezett intézkedések:

1. Megszűnik az oktatási intézmények fenntartási lehetősége az önkormányzatok számára alapvető helyi érdekeltségük ellenére. Az óvodákon kívül megszűnik minden beleszólási lehetőségük helyi szakmai szempontjaik közvetítésére, a szülői, közösségi érdekek közvetlen érvényesítésére. A helyi viszonyok tantervi beépítésére a köznevelési törvény alapján csak minimális, névleges lehetőségük marad.

2. Az általános iskolák és a gimnáziumok szakmai érdekérvényesítés nélküli üzemeltetése, látszólagos feladatcsökkentése, csak további terheket; az üzemeltetésről való lemondás pedig további forráselvonásokat, még rosszabb gazdálkodási feltételeket jelent.

3. Az egyházi intézmények kiegészítő támogatása miatt továbbra is anyagi érdek marad az intézmények átadása, ami csökkenti vagy lehetetlenné teszi a helyi közösségek szabad iskolaválasztását, a világnézeti, erkölcsi nevelési célok szabad megválasztását.

4. A többcélú intézményeket a jogszabályok szétbontják, s az óvoda az önkormányzat, az általános iskola a járás, a szakképzés pedig a megyei jogosítványú járás fenntartásába kerül, miközben az épület(együttes) önkormányzati üzemeltetésű marad. Ez még jobban szétzilálja, esetenként ellehetetleníti az eddig egységesen működő szakmai irányítást és költségvetést.

5. Az önkormányzati hivatalok hozzáértő, képzett és tapasztalt dolgozóinak nagy hányadát elviszik az intézményfenntartó központok, járási hivatalok. Ez elbizonytalanítja, megnehezíti az önkormányzatok működését, a helyi ügyek intézését, a szükséges források biztosítását.

6. A továbbtanulási feltételek nehezedésével romlanak a települési intézmények tanulóinak versenyfeltételei az elitiskolák diákjaival szemben, ami növeli a települések lakosainak esélyegyenlőtlenségét, még meglévő hátrányos helyzetét, rontja a település jövőbeli kilátásait.

A BÖK Hajdú-Bihar megyei szervezete sérelmezi, hogy a jogszabályok tervezésekor, bevezetésekor az önkormányzatok véleményét nem vették figyelembe, s az állandó módosítási javaslatok, jogszabályváltozások is súlyosbítják a rendszer átláthatatlanságát. A törvényi előírásokat az önkormányzatok végrehajtani szándékoznak, azonban a jogszabályok és a jelenlegi körülmények ellentmondásai valószínűsítik, hogy a 2013. január elsejei makacs bevezetési szándék kaotikus, kiszámíthatatlan következményekkel jár majd. Véleményünk szerint az Orbán-kormány előkészítetlen, végiggondolatlan és erővel végig vitt intézkedéseinek egyértelmű vesztesei a tanulók, és szüleik lesznek.

Nagy Józsefné sk.
a BÖK megyei szervezetének elnöke