2011. január 18. 19:45

Andor László az MSZP elnökségét tájékoztatta

Andor László, az Európai Unió foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosa találkozott a Magyar Szocialista Párt elnökségének tagjaival.

A biztos tájékoztatást adott az Európai Bizottság és benne a saját portfóliója elmúlt évi munkájáról. Ismertette a tavaly kidolgozott Európa 2020 stratégia szociális és foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseit: a 20-64 közötti korcsoportban a foglalkoztatást legalább 75%-ra kell emelni, s a szegénységi küszöb alatt élők számát 10 év alatt legalább húsz millióval kell csökkenteni. Tájékoztatást adott a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos szakmai elképzelésekről és a gazdasági kormányzás új mechanizmusáról is. Külön szólt a Bizottság által a tervek szerint idén áprilisban előterjesztendő roma keretstratégiáról és a demográfiai kérdésekről folyó EU-szintű vitáról. Hangsúlyozta, hogy a cigányság társadalmi felzárkóztatása alapvetően a tagállamok feladata, az egységes európai stratégia ehhez fog keretet teremteni és támogatást nyújtani. Kérdésekre válaszolva Andor László vázolta a Bizottság és a magyar elnökség közti együttműködés és a következő időszak legfontosabb közös feladatait is.