Átláthatóbb pártfinanszírozáshoz segít a Herczog-jelentés

Elfogadta az EP Költségvetési Bizottsága Herczog Edit jelentését az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok finanszírozásáról. A jelentésben megfogalmazott javaslatok beépülnek majd a kérdés szabályozásáról szóló, tavasszal esedékes rendeletbe.

Herczog Edit frissen megszavazott jelentésében kiemeli, hogy az európai politikai pártok és alapítványok fokozott és hatékonyabb fellépése elősegítheti, hogy a polgárok jobban megértsék a nemzeti és uniós politikai folyamatok közötti összefüggéseket, és az egyik ösztönzője lehet az európai nyilvánosság kialakításának. A képviselő ugyanakkor hangot adott határozott véleményének, mely szerint az európai politikai szervezeteknek programjaikban, tevékenységük során és tagjaik révén tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió alapértékeit, nevezetesen az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait.
 
Az elfogadott javaslatok rugalmasabbá teszik az európai politikai pártok és alapítványok támogatását, ugyanakkor az uniós források tekintetében az európai, az egyéb finanszírozást tekintve a nemzeti testületek ellenőrző funkcióit is meg kívánják erősíteni. Mivel mind az európai parlamenti választások, mind az európai léptékű politikai kérdések helyi nyilvánosságbeli jelentőségét növelni kívánja az EP, lehetővé tennék, hogy az európai pártok az Uniót is érintő népszavazási kérdésekben kampányolhassanak a tagállamokban is.
 
A javaslat 90%-ban maximálja az éves visszatéríthető támogatások arányában az uniós forrásokat a pártok gazdálkodása során, ugyanakkor – annak érdekében, hogy a politikai verseny és a költségvetési forrásoktól történő függetlenedés mind inkább megvalósuljon – a magánszemélyek esetében bevezeti az adomány fogalmát, amelynek nem szab felső határt.
 
Herczog Edit a szavazást követően úgy fogalmazott, hogy az európai léptékű politikai nyilvánosság megerősítése, az európai szemléletű és irányultságú politizálás támogatása hozzásegíti a közösséget a kívánatos „több Európa” megteremtéséhez.