Átmeneti intézkedések helyett valódi megoldásokat!

Pintér Sándor bejelentette, az egész országra kiterjesztik a 24 órás rendőri jelenlétet biztosító közbiztonsági programot. Az észak-keleti megyékben már láttuk mit jelent ez: a Készenléti Rendőrség folyamatos utaztatását az ország egyik végéből a másikba, a rendőri állomány folyamatos túlóráztatását, az igazgatásrendészeti és bűnügyi állomány utcára vezénylését és elvonását tényleges munkájától. Egy ilyen intézkedéssorozatnak válsághelyzetben, átmeneti jelleggel van létjogosultsága. Rendszerszerűen azonban alkalmatlan az ország közbiztonságának javítására. Hosszú távon sem a kizsigerelt KMB-s és közterületi járőrállomány állandó túlóráztatása, sem a helyismerettel nem rendelkező készenléti rendőrök vezénylése nem jelent megoldást. Amint elfogynak a túlórapénzek, és a Készenléti Rendőrség is visszavonul a laktanyáiba, az elszegényedett kistelepülések és a külvárosi lakótelepek lakói ugyanolyan, vagy még nagyobb közbiztonsági problémákkal szembesülnek.

Állandó válságkezelés és ötletszerű intézkedések helyett valódi megoldások kellenek! Ezért a környezetét jól ismerő körzeti megbízotti szolgálat fejlesztésére és létszámának megháromszorozására, a közösségi rendőrségi működés meghonosítására, a megfelelő rendőri jelenlétet rendszerszerűen biztosító új szolgálatszervezési rendre, de leginkább az óriási mértékű pályaelhagyást megakadályozó tisztességes rendőri fizetésekre van szükség.

Harangozó Tamás
frakcióvezető-helyettes