2012. május 23. 16:21

Az általános és egyenlő választójog védelmében

A száz ével ezelőtti május 23-a, a magyarországi munkásmozgalom I. világháború előtti történetének legfontosabb napja volt, ami mind a mai napig különösen fontos esemény a magyar baloldal számára. 1912-ben, a "vérvörös csütörtökön" a Szociáldemokrata Párt felhívására az általános választójogért tüntettek, és tiltakoztak az ellen, hogy a kormány hadi felkészülésre kényszerítette az országot, a munkásságot.

A munkások békét, biztonságot és egyenlő jogokat akartak. Az akkori hatalom brutálisan leverte a tüntetést: Öt munkás és egy rendőr életét vesztette, sok százan megsebesültek. A megölt tüntetők a baloldal és a demokratikus Magyarország hősei.

Az akkori követelések mára megvalósultak, de a mostani hatalom az egykori jobboldali rezsim elveit, értékrendjét vallja, politikáját részben követi is. Ismét komoly veszély fenyegeti a munkások és minden magyar ember biztonságát és jogait. Ma háborútól nem kell tartanunk, de Orbán Viktor értelmetlen és felelőtlen szabadságharcának következményeit az egész ország megszenvedi. Ma általános a választójog, de a jelenlegi kormány súlyosan korlátozni akarja a választásokat megelőző kötelező regisztrációval. "Intellektuális cenzust" állítanának fel milliók számára. Ugyanúgy, mint a 20-as években, a hárommillió koldus Magyarországán.

Nyíltan vállalják céljukat: gátlás nélkül "vadbarmoknak" nevezik az alacsonyan iskolázottakat, a munkások, szegények millióit, akiket nem tartanak érdemesnek arra, hogy az ország jövőjéről és saját sorsukról véleményt mondjanak. Ezért akarják minden eszközzel távol tartani őket a választásoktól. Lázár János, a Fidesz frakcióvezetőjének világnézete nyer ezzel törvényi erőt: "akinek nincs semmije, az annyit is ér...".

A legaggasztóbb azonban az, hogy az értelmi korlát felállítását Áder János fogalmazta meg. Az a fideszes politikus, akinek alkotmányos kötelessége a jogállamiság védelme és maradéktalan érvényesítése, a nemzet egységének erősítése - lenne. Aki az egymás iránti tisztelet terjesztését nevezte személyes küldetésének. A mostani köztársasági elnök írta a Fidesz hatalmának bebetonozását szolgáló választójogi törvénytervezetet - Orbán Viktor megrendelésére. Ők ketten, közösen készítették elő a munkájukból élők, a szegények és elesettek millióinak választójogát csorbító jogszabályokat.

Minden demokratának tiltakoznia kell megint - a jogállam valamennyi hívének bal- és jobboldalon. Nem hagyhatjuk, hogy a hatalom terve megvalósuljon. De azt sem, hogy az elégedetlenség erőszakba torkolljon megint. A munkásoknak, elnyomottaknak és a velük szolidaritást vállalóknak újból fel kell emelniük a szavukat. De ezúttal békés, alkotmányos eszközökkel.

A Magyar Szocialista Párt legfontosabb célja ugyanaz, mint a baloldalé volt 100 évvel ezelőtt: a jogfosztottak, a munkások, a most elnyomottak védelme és képviselete. Egyre többen vagyunk, és elegen leszünk, hogy a társadalom többségével közösen elérjük ezt a célt.

Mesterházy Attila,
pártelnök-frakcióvezető