mszp.hu | Belföld, Külföld | YES
2015. szeptember 01. 15:09

Az egyenjogúságért folytatott és a populizmus elleni küzdelem volt a fő téma az európai Ifjú Szocialisták (YES) nyári táborában

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) Nőszervezetének elnöke, Gurmai Zita a portugáliai Santa Cruz-ban értékelte a baloldal elmúlt évét, valamint felvázolta az európai baloldal esélyegyenlőségi politikájának ötéves ütemtervét. A Gúr Roland nemzetközi titkár által vezetett Societas delegáció fiatal tagjai hangsúlyosan foglalkoztak e mellett olyan kérdésekkel, mint  az extremizmus térnyerésének megállítása, a migráció, a tagállamok által folytatott megfigyelések, a megszorítások politikájának hibái, az eurozóna, az EU külpolitikája, a klímaváltozással szembeni fellépés vagy például az új kommunikációs technikák.

A rendezvényt megnyitó beszédében Gurmai Zita mindenek előtt megköszönte a YES tagjainak áldozatos munkáját, kiemelve, hogy Európa jelenében és jövőjében is kulcsszerep hárul az ifjú generációra, csak a fiatalok aktív közreműködésével teremthető meg egy befogadó, optimista, és igazságos Európa.

Napjainkban a progresszív politikai család folyamatos kihívásokkal szembesül, ideológiája és eszmerendszere állandó próbatételnek van kitéve. A második világháború óta nem látott számú menekült próbál bebocsátást nyerni a kontinensre, ami hatalmas nyomást és felelősséget helyez a vállunkra. Nap mint nap a szemünk láttára kockáztatják tízezrek az életüket, köztük sok nő és gyermek. Nekünk az a feladatunk, hogy minden segítséget megadjunk nekik, nem hagyhatjuk, hogy embercsempészek kizsákmányolják a kiszolgáltatott menekülteket. Új falak, kerítések építése nem lehet megoldás a huszonegyedik században.

A Societas delegációját is vezető Gúr Roland koordinálásában egyébként külön munkacsoport foglalkozott a szélsőjobboldali extremizmus térnyerésével. Az állandó munkacsoport most már harmadik ülésén vizsgálta meg annak kérdését, hogy hogyan tud a baloldal alternatívát kínálni az egyre szélesebb körben teret nyerő, kirekesztő, populista politikákkal szemben. A résztvevők határozottan egyetértettek azzal, hogy a megoldás olyan alternatíva kínálása, amely valós problémákra és azok megoldására fókuszál. Így például arra, hogy a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikája, valamint például a csókosokra fókuszáló korrupció és nem az országon áthaladó nehéz sorsú emberek miatt nem tud több munkahelyet és jobb életszínvonalat biztosítani polgárainak.

Gurmai Zita felszólalásában csalódottságának adott hangot, hogy a tábor helyszínéül szolgáló Portugáliában veszélybe sodorták a biztonságos és legális abortuszhoz való jogot. Azonban a hallgatóságot képező generáció már “a teljes férfiak és nők közötti egyenlőségben látja a modern, gazdaságilag is sikeres társadalom zálogát”, ez mindenképpen bizakodásra adhat okot.

Megnyitó beszéde végén Gurmai felvázolta az európai esélyegyenlőségi politika öt évre szóló menetrendjét, melynek fontosabb pontjai az alábbiak: a nemek közötti bérolló bezárása, a szexuális és reprodukciós jogok maradéktalan tiszteletben tartatása, küzdelem a nők elleni erőszakkal szemben, valamint az Európai Nőjogi Charta bevezetésének felülvizsgálata.

Gurmai Zita zárógondolatait az elmúlt években tragikus körülmények között elhunyt fiatal baloldali aktivisták emlékének szentelte. A norvég Utoya szigetén, illetve a török Suruc városában merénylet áldozatává vált aktivisták emlékét ápolni kell, és az általuk oly nagyra tartott eszmék érvényesülésén kell dolgoznunk – mondta a politikus.