Belföld, Külföld | egyházak közlemény
2012. november 27. 07:13

Az egyháznak a szegényeket kell szolgálniuk, nem a világi hatalmakat

"A tekintélyelvű rendszerekben, így a Vlagyimir Putyin vezette Oroszországban, vagy az Orbán Viktor által irányított Magyarországon a világi hatalom rendkívüli mértékben összefonódott az egyházakkal. Ez sajnálatos, hiszen az egyházak rendeltetése ennél magasztosabb feladatok szolgálata lenne. Politikai függetlenségük megőrzésével hitelesebb és hangsúlyosabb közéleti szerepet kellene vállalniuk. Ha megőriznék pártatlanságukat, nagyban hozzá tudnának járulni a társadalmi megbékéléshez, a politikai szembenállások mérsékléséhez, a nemzeti összefogáshoz. Sokkal többször kellene felhívniuk a társadalom figyelmét a szegények, az elesettek, a társadalom peremére szorultak támogatásának fontosságára, összhangban az Ó- és Újtestamentum üzenetével. Ezt a szerepet jelenleg, eltérően az erdélyi magyar történelmi egyházaktól sem a magyarországi egyházak, sem az oroszországi pravoszláv egyház nem tölti be" - hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője a "Morális értékek és emberi jogok szerepének változása a multikulturális Európában" című európai parlamenti konferencián.

A szocialista delegációvezető a téma kapcsán kiemelte, az alapvető szabadságjogok uniós érvényesülése szempontjából kulcsfontosságú, hogy megszületett a politikai akarat az Európai Unión belül kiépítendő, a demokratikus értékek, a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő ellenőrző mechanizmus kiépítésére. A folyamatnak éppen az Orbán-kormány magyarországi, illetve a Ponta-kormány romániai antidemokratikus kezdeményezései adtak lökést.

Az EU csak akkor tud hitelesen fellépni az oroszországi antidemokratikus jelenségekkel szemben, ha saját háza táján is rendezi a jogállamiság, a médiaszabadság, vagy a kisebbségi jogok megsértéséből fakadó problémákat. A szocialista képviselő emlékeztetett, hogy Lettország több mint háromszázezer lakosától megtagadta az állampolgárságot, Franciaország pedig a mai napig nem ismeri el a regionális nyelvek, a kisebbségi identitás létezését. Ahhoz, hogy az Európai Unió valódi erkölcsi alappal, hitelesen léphessen fel az oroszországi események kapcsán, rendeznie kell a tagállamaiban jelentkező problémákat.

A konferencián szóba került az oroszországi Pussy Riot zenekar esete is, amelynek kapcsán Tabajdi Csaba aláhúzta: a provokatív fellépés bármilyen egyházi felekezet templomában közfelháborodást váltott volna ki. A politikai nyomás alatt álló orosz igazságszolgáltatás azonban, Vlagyimir Putyin politikai érdekeit szolgálva túlreagálta az eseményeket. Ezzel nem csak emberi jogi hősöket csinált az énekesekből, de megsértette a jogállamiság és a hatalmi ágak demokratikus szétválasztásának elveit, az elkövetőek alapvető emberi jogait. A demokratikus és jogállami értékek, a szólásszabadság, a sajtószabadság és a vallásszabadság szavatolása Európa minden országának kötelessége az Európai Unió tagállamaiban és az EU határain túl is.