Az egységes Európa a fizikai korlátok lebontásával kezdődik

50 milliárd eurót javasol az Európai Parlament a kontinens közlekedési, energetikai és távközlési hálózatainak egységesebbé tételére. Herczog Edit szerint a tervezett fejlesztések néhány éven belül komoly megtakarításokat, a munkahelyteremtés gyorsulását hozzák.

Európa versenyképességének komoly gátja, hogy több területen még tökéletlen az egységes belső piac. Miközben az Egyesült Államokban és Kínában a belső közigazgatási határok nem akadályozzák a közlekedési, energetikai és távközlési hálózatok fejlesztését és összekapcsolódását, addig az Európai Unióban még ma is komoly problémákkal kell megküzdeni e területeken. Az országhatárok komolyan befolyásolják a hálózatok kiépülését, bővítési irányát. Ennek pedig végső soron mindig a fogyasztók, az emberek és a vállalkozások látják kárát. A hálózatok korlátozott hozzáférhetősége akadályozza ugyanis a versenyt, és magasan tartja az árakat.
 
A szocialista képviselő írásos hozzászólást fűzött az Európai Összekapcsolási Eszközről (Connecting Europe Facility) szóló vitához. Leszögezte, hogy a közlekedési hálózatok összekapcsolása során az utazási idő mellett a környezetterhelés minimalizálását is egyenrangú célnak kell elfogadni. Az energetikai hálózatok – villamos, gáz- és kőolajvezetékek – összekapcsolása során nem csak a pillanatnyi költségcsökkentésre kell gondolni, de arra is, hogy tartósan elérhető legyen minél több beszerzési forrás, biztosítva az energiaellátás biztonságát. A nagysebességű, szélessávú távközlési hálózatok – amely témának Herczog Edit a parlamenti jelentéstevője – esetében pedig arra kell törekedni, hogy megfelelő ösztönzőkkel a kisebb népsűrűségű, vidéki területeket is elérjék.
 
Összegezve, a képviselő meggyőződése, hogy a három terület hálózatainak összekapcsolása és összehangolása az egyik legfontosabb eszköze a Kelet és Nyugat, Észak és Dél között a mai napig fennálló különbségek felszámolásának az Unióban.