2012. szeptember 18. 13:45

Az együtt nem működő vállalkozások ellen

A Fogyasztóvédelmi bizottság mai ülésén a békéltető testületek elnökeit hallgatta meg. Az ülésen az alternatív vitarendezés, a testületek működési tapasztalatai és egyéb aktuális kérdések kerültek szóba.

A kamarák mellett működő, alternatív vitarendezés megvalósításában közreműködő békéltető testületek munkája a fogyasztói jogok érvényesítésében nélkülözhetetlen.

Amikor tavasszal a Parlament elfogadta azt a fogyasztóvédelmi törvénymódosítást, mely a békéltető testületek tanácsadási feladatkörének bővítését tartalmazta, a kormány is arról biztosította a megjelenteket, hogy a testületeket kiemelten kezeli. A bizottságon megjelent képviselők ajánlásban is rögzítették az ülésen elhangzott észrevételeket.

A békéltető testületeknek, mint a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak a fogyasztói jogok érvényesítésének elősegítése, a fogyasztói jogviták gyors és költségkímélő rendezése érdekében végzett tevékenységét a Fogyasztóvédelmi bizottság továbbra is rendkívül fontosnak és támogatandónak tartja.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók minél nagyobb arányban vegyék igénybe a vitarendezésnek ezt a formáját, szükségesnek tartja a bizottság a testületek munkájának a lehető legszélesebb körben történő megismertetését. A békéltető testületek tevékenységének eredményességét tovább javíthatja a kereskedők és szolgáltatók ösztönzése a békéltető testületekkel való együttműködésre és alávetési nyilatkozat tételére, amellyel a testület döntését az érintett vállalkozó magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Még mindig problémát jelent az együtt nem működő vállalkozásokkal szembeni szankcionálás. Éppen ezért kérdést tettem fel és kezdeményeztem a jogszabályban való hangsúlyosabb rögzítés-, illetve a nyilvánosság bevonásának lehetőségét.

A békéltető testületek zökkenőmentes működése érdekében a bizottság megoldandónak tartotta az ehhez szükséges állami támogatás megfelelő időben történő folyósítását.

Simon Gábor,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke,
az MSZP elnökhelyettese