2012. május 23. 08:56

Az együttműködés lehetőségei és feltételei a roma véleményformálókkal

Az MSZP Roma Tagozata megtartotta első közéleti fórumát, melyen előadóként részt vett: Kunhalmi Ágnes és Korózs Lajos az MSZP elnökségi tagjai, Molnár Csaba politológus, Szami Radics Béla radikális roma vezető, Szilvási István zenész, rendezvényszervező, kulturális menedzser, Pintér Szabolcs a KIM volt politikai főtanácsadója, valamint a Roma Tagozat vezetői.

Balogh Artúr, az MSZP Roma Tagozatának elnöke, a megbeszélés házigazdájaként felkérte a potenciális civil partnereit, hogy ismertessék politikai elképzeléseiket roma ügyben, illetve a párt vezetésének is nyíljon alkalma közvetlen párbeszéden keresztül bemutatni szempontjait.

Molnár Csaba elmondta, hogy bár a romák viszolyognak a pártpolitikától, és úgy érzik, nincs értelme résztvenni benne, mégis felelősen végig gondolva, nincs más választás, hiszen a legrosszabb az lenne, ha a pártok roma ügyben a romák nélkül döntenének. Tehát ki kell taláni annak a megfelelő formáját, hogy a romák saját maguk megszervezésével, és érdekeik megfelelő artikulásával hogyan tudnak bekapcsolódni a politikai diskurzusba.

Szami Radics Béla azokat a politikai feltételeket fogalmazta meg, mely egy baloldai együttműködés alapja lehet a párt és a civilek között. Többek közt radikális politikai paradigmaváltást vár, mely jelenti a valódi partneri viszonyt, a romák önszerveződésének támogatását, illetve annak tisztázást, hogy kormányzati pozícióban milyen elvárások teljesülése lehet az alapja a további párbeszédnek.

Szilvási István rávilágított arra, hogy a kultúra, a zene, a művészetek hogyan kötik össze a határokon túl is Közép-Kelet-Európában a romákat, és hogyan segíti elő a politikai párbeszédet. Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy amíg a romák nagy része nincs benne a gazdasági életben, és nem képvisel gazdasági erőt, addig nehezen képes alulról jövően megszervezni saját politikai képviseletét. Konkrét erőforrások biztosításával azonban meg lehet szólítani a baloldai romákat.  

Pintér Szabolcs a KIM volt politikai főtanácsadója beszélt az állam, az egyházak és a romák jelenlegi „kapcsolatáról”, annak zsákutcás ideológiai hátteréről, és hogy egyedül maradtak a cigányok, a közéletben, a közbeszéd szintjén is. Elmondta, hogy az EU is szeretne gazdasági megfontolásokból forrásokat biztosítani, de a jelenlegi Kormányzat nem partner ezek értelmes felhasználásában. Ez az együttműködés pedig számára akkor lesz hiteles, ha lesz alap a bizalomra, és az MSZP - a cigányokat bevonja horizontálisan és vertikálisan is, feladatokat és hatáskört biztosítva - a munkájába. A 2014 utáni források felhsználásáról is most kell elkezdeni gondolkodni.

Csóka János Pál a Roma Tagozat budapesti elnöke, illetve Bogdán János, a tagozat általános elnökhelyettese megerősítette, hogy nagyon sokat kell még beszélgetni egymással, átbeszélni a múlt hibáit, és a közös kihívások mentén, partnerként elkezdeni dolgozni, ami minden oldalról türelmet, időt, energiát, és bizalmat igényel, és új személetet, kérdéseket valamint módszereket.

Korózs Lajos az MSZP elnökségének tagja felhívta a figyelmet arra, hogy a Kormány intézkedései őszre társadalmi robbanáshoz vezethetnek, és ők is azon gondolkoznak, hogyan lehetne hatékonyan fellépni ezellen.

Kunhalmi Ágnes MSZP elnökségi tag ismertette azokat a szempontokat, amik alapján szerinte működhet a közös munka, és elvezethet odáig, hogy konkrét eredményeket lehessen elérni a közösen megfogalmazott célok mentén. Felhívta a figyelmet arra is, hogy minél szélesebb támogatást kell szerezni, hiszen a politikai feladat most egy olyan program megfogalmazása, majd annak végrehajtásához a többség támogatásának megszerzése, mely megvalósítható, és felelősen szembenéz a rendelkezésre álló lehetőségekkel.
 
Balogh Artúr a Roma Tagozat elnöke szerint, amenyiben a baloldal megoldja a roma ügyet, ezzel ideológiailag is megerősödik  és stabillabbá válik.

Egyetértés alakult ki abban, hogy jelen helyzetben a bizalom erősítésén, a megfogalmazott közös célok elérésén kell önzetlenül, nyitottan és türelmesen gondolkozni, és felkészülni a választásokra, majd a további párbeszédeken keresztül, új értékek és az ország érdeke mentén kialakuló programokat a választási győzelem után végrehajtani.