2012. augusztus 17. 11:09

Az emberekért? Volt, van és lesz is!

Orosháza fideszes polgármestere nem szereti hallani az ellenzék hangját, ezt eddig is tudtuk. Bántja a fülét, ha ki merjük nyitni a szánkat az emberek érdekében a rosszabbnál rosszabb döntéseit kritizálva.

A legutóbbi testületi ülésen viszont még ennél is tovább ment: az elhallgattatásunk érdekében még a jogszabálysértéstől sem riadt vissza.

Dancsó József 2010 őszén a polgármesteri tevékenységét azzal kezdte, hogy a lehető legkisebbre szorította az ellenzék mozgásterét. Hiába van egyharmada az ellenzéknek a testületben, és a testületnek három bizottsága, a korábbi gyakorlattal ellentétben egy elnöki tisztséget sem kapott az ellenzék, mindhármat fideszes politikus tölt be. A bizottsági elnöknek plusz jogosítványai vannak, Dancsó József ettől, az ellenzék ellenőrző munkájától félhetett. Ugyanez vezethette akkor is, amikor az önkormányzat gazdasági társaságai felügyelő bizottsági tagjainak csak olyan személyeket jelölt, akik jó távol vannak az ellenzéktől, és jó közel a Fideszhez − valódi ellenőrzés tehát itt is kizárva.

A testületi ülések vezetésében is hasonló diktatórikus stílust vezetett be. Órákat tetetett ki a falra, hogy figyelhesse árgus szemmel, mikor veheti el a szót az ellenzéktől. Még azt is beszabályozta, hogy egy ülésen összesen 10 percig lehet kérdezni, amikor pedig szóvá tettük, hogy mi történik majd, ha esetleg több kérdést tennénk fel, és kifutnánk az időből, akkor az volt a válasz, hogy beszéljünk gyorsabban, hiszen „több száz kérdést is fel lehet tenni, hogyha az ember elég gyorsan beszél”.

A napnál világosabb, hogy Dancsó József azt szeretné, ha egyáltalán nem lenne szocialista frakció, ha egyáltalán nem emelnénk fel a szavunkat az emberek érdekében. Nem javasolnánk például…

· szociális válságalapot a rászorulók érdekében − ezt a fideszes többség leszavazta immár több alkalommal is;
· nem javasolnánk, hogy a rászoruló 65 éven felülieknek ne kelljen szemétdíjat fizetni − ezt is leszavazták, a szemétdíjat pedig megemelték;
· nem állnánk ki a kórházi dolgozók, a közalkalmazottak és a köztisztviselők érdekében, hogy több évtizednyi fáradságos munka után megkapják a nekik jogosan járó törzsgárda jutalmat − ők felfüggesztették, mi megmondtuk, miből lehetne akár már holnap is mindenkinek kifizetni.


A legutóbbi, júniusi testületi ülésen is ezt a munkát szerettük volna folytatni. A 14. napirend tárgyalásakor úgynevezett ügyrendi felszólalásra kértem lehetőséget az SZMSZ 23. §-a alapján: „A tárgyalt napirendet érintő, e rendeletben az ülésvezetéshez kapcsolódó tárgykörben… bármelyik települési képviselő a határozathozatalt megelőzően ügyrendi felszólalás keretében 1 percre szót kérhet és javaslatot tehet, melyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.”

Dancsó József polgármester viszont még azt a felszólalási lehetőséget is megvonta tőlem, amely az agyonkorlátozott szabályzat alapján járna nekem. Amikor erre külön rákérdeztem, akkor pedig a következő dolog történt a városi honlapra a napokban felkerült − a polgármester és a címzetes főjegyző által aláírásukkal ellátott − hivatalos jegyzőkönyv alapján, abból idézve:

„Füvesi Sándor: Ügyrendben kértem szót! Azt sem lehet?
Dr. Dancsó József polgármester: Nincs szó.”

Levélben fordultam Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőhöz, jogi állásfoglalást kérve a példátlan esetről. Az állásfoglalás megérkezett, ebből idézek:

„Önnek igaza van abban, hogy az Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget biztosít a Képviselők számára a vita lezárását követően is ügyrendi felszólalás keretében…”

Dancsó József ezzel szemben azt mondta: „Nincs szó”, jogszabályt (önkormányzati rendeletet) sértve ezzel.

Szerintünk, szocialisták szerint pedig igenis van szó! Van szavunk az emberek érdekében, és lesz is! Ha kell, hangosbeszélőt viszünk be a testületi ülésekre, és azzal fogjuk elmondani, hogy Dancsó József is meghallja, amit az emberek közül is nagyon sokan így éreznek és gondolnak, hogy:

Elég volt! Nem tűrjük tovább ezt a diktatórikus stílust és azt, hogy folyamatosan becsapja az orosházi embereket!

Orosháza, 2012. augusztus 17.

Füvesi Sándor
önkormányzati képviselő