mszp.hu | Belföld
2015. február 18. 14:10

Az EMMI belső körleveléről

Az EMMI a mai napon elismerte, belső körlevélben írja elő kollégáinak egyes szavak használatát, más szavak tiltását. Mint írják, ez többek közt „a kormányzati politika irányát is mutatja”. 

„Az újbeszél célja nem csak az, hogy az (EMMI vezetésének) megfelelő világnézet és észjárás kifejezési eszközéül szolgáljon, hanem az is, hogy minden más gondolkodási módot lehetetlenné tegyen. A szándék az, hogy ha egyszer az újbeszélt véglegesen elsajátították és az óbeszélt elfelejtették, eretnek - vagyis az (EMMI vezetésének) elveitől eltérő - gondolat szó szerint elgondolhatatlan legyen, legalábbis amennyire a gondolat szavaktól függ. Szótárát úgy szerkesztik, hogy egyfelől megadják a pontos és sokszor nagyon finom kifejezési lehetőséget minden olyan jelentésnek, amelyet egy párttag ki akarhat fejezni, másfelől kizárnak minden más jelentést, sőt annak a lehetőségét is, hogy közvetett módszerekkel el lehessen jutni ilyen jelentésekhez. Ezt részben új szavak kitalálásával érik el, főleg azonban azzal, hogy a nemkívánatos szavakat kiküszöbölik, illetőleg megfosztják maradék, nem pártszerű jelentéseiktől, sőt, amennyire lehetséges, minden másodlagos jelentésüktől.
(...)
Az újbeszélt nem arra szánják, hogy kiterjessze, hanem arra, hogy szűkítse a gondolkodás területét, s közvetve ezt a célt szolgálja a szóválasztéknak a minimumra való csökkentése.”

A fenti szöveg George Orwell 1984 című művének Függelékéből való. A fenti idézetben a regénybeli diktatúra nevét, az „Angszoc”-ot „EMMI vezetés”-re cseréltük.
A teljes szöveget ajánlom Balog Zoltán miniszter úr és a magyar kormány számára. Bukásuk után segíthet majd megérteni, miért történt.

Kunhalmi Ágnes
a Kulturális bizottság alelnöke