2012. július 03. 15:23

Az EP ne tétovázzon, cselekedjen!

"Az Unió valóban fordulat előtt áll. Vagy képesek leszünk egy teljesen új Európai Unió kialakítására, vagy Európa végleg marginalizálódik a globális versenyben. Haladéktalanul létre kellene hoznunk egy európai parlamenti különbizottságot, amely végiggondolja az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kérdéseket. Az Európai Parlamentnek át kell tekintenie azt, hogy milyen lehetőségek vannak az EU demokratikus legitimitásának, intézményi-döntéshozatali kereteinek megújítására. Több Európa, több közösségiesség csak teljesen új demokratikus legitimáció révén érhető el és szilárdítható meg. Az Európai Parlamentet be kell vonni az EU jövőjét érintő kérdések eldöntésébe, de magának az intézménynek is felkészülten kell részt vennie ezekben a vitákban" - értékelte Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegáció vezetője a múlt pénteki Európai Tanácsülésen született megállapodást az Európai Parlament plenáris vitájához benyújtott írásbeli hozzászólásában. A szocialista delegációvezető levélben fordul Martin Schulzhoz, az EP elnökéhez és Hannes Swobodához, az Európai Szocialisták és Demokraták Frakciójának vezetőjéhez, amiben javaslatot tesz az európai parlamenti különbizottság felállítására.

"Kulcsfontosságú, hogy a mostani csúcs eredményeként a fiskális paktumot kiegészíti a növekedési paktum. Bár az összeg elég szerény, és a felhasználás módja is még tisztázásra szorul. Jelentős előrehaladás történt abban, hogy a nemzeti pénzügyi, költségvetési és gazdasági szuverenitásból még több kerüljön közösségi szintre. Ehhez azonban új demokratikus ellenőrző rendszer kell. A mélyreható reformok részeként a bankunión és a gazdaságpolitikai unión kívül létre kell hoznunk a politikai uniót is, az új demokratikus intézményi-döntéshozatali kereteket - hangsúlyozat a szocialista EP képviselő.

Tabajdi aláhúzta: "Üdvözlendő, hogy az állandó válságkezelő alap, az ESM beavatkozási lehetőségeit bővítették, valamint, hogy lépések történtek a bankunió és a gazdaságpolitikai unió létrehozása felé. A következő hónapokban foglalkoznunk kell az eurókötvények és az európai szintű pénzügyi tranzakciós adó mivel erre ezen a csúcson nem került sor. - hangsúlyozta Tabajdi Csaba.

"Joggal vagyunk óvatosak a múlt heti Európai Tanácsülés értékelésekor, hiszen decemberben egyszer már azt hihettük, hogy megállt az EU sodródása. Tény, hogy nagyot léptünk előre, jóval nagyobbat, mint korábban hittük, de hogy eleget-e, az csak a következő hetekben derül ki. Az elemzők és újságírók sokszor túloznak egy-egy találkozó értékelése kapcsán. E csúcs nem lehetett volna eredményes, ha az elmúlt két évben nem születik meg az átmeneti uniós válságalap (EFSF), az állandó uniós pénzügyi alap (ESM), a hatos csomag, a pénzügyi szemeszter és más reformlépések " - értékelte a múlt heti csúcstalálkozót a szocialista delegációvezető.