2011. október 18. 12:48

Az esélyegyenlőség nagykövetei

Hozzuk létre a Nők Közéleti Akadémiáját!

Társadalmunk ma egyenlőtlen és igazságtalan. Miközben a politikai jogok egyenlősége, a formális esélyegyenlőség többé-kevésbé megvalósult, közben a gyakorlat egészen más képet mutat. A vállalati szektorban, a közéletben és a politikában, de még a civil közösségekben is jóval kevesebb női vezető dolgozik, mint azt a nők társadalmon belüli számaránya indokolná. A hazai munkaerő-piaci statisztikák évtizedekre visszanyúlóan igazolják, hogy ugyanolyan értékű munkáért a nők kevesebb bért kapnak, mint a férfiak, a kisgyerekes anyák elhelyezkedési esélyei sokkal rosszabbak, mint az apáké, a nők munkahelyi előrejutási lehetőségeit inkább korlátozzák, mint a férfiakét.

A komplex probléma komplex megoldást követel. A társadalmi tudatformálás, a jogszabályi tiltás, a bizonyított hátrányos megkülönböztetés szankcionálása mind fontos lépés, de csak akkor lehet igazán hatékony, ha összefüggő struktúrában valósul meg, és társadalmi támogatásra talál. A változásnak a társadalomban, a mindennapi életünkben kell végbemennie ahhoz, hogy tartóssá válhasson.

Mint minden változás, a nők és férfiak esélyegyenlőségének megteremtése is a tanulással kezdődik. A társadalmi nemek egyenlőségére figyelő képzés sokat segíthet abban, hogy identitásunk lényegét megőrizve, egyenlő esélyekkel, egyenlő feltételek mellett éljünk együtt, nőként és férfiként.

Ezért kezdeményezem a Nők Közéleti Akadémiájának megteremtését. A Nők Közéleti Akadémiája olyan civil közösségi képzés, amely a kisközösségekben, civil kezdeményezésekben már bizonyított nők számára indul annak érdekében, hogy közösen elsajátítsuk és kidolgozzuk a hatékony érdekérvényesítés, a társadalmi tudatformálás, a modern és sikeres kommunikáció legjobb módszereit és eszközeit. A Nők Közéleti Akadémiájának majdani hallgatói az egyenjogúság ügyének társadalmi nagyköveteivé válnak, hogy a saját csoportjaikban, személyes hálózataikban példaként és ismeretátadóként támogassák az esélyek kiegyenlítését. A műhely szándékaink szerint a „nagypolitikai” aktivitás megalapozásához is segítséget nyújt:, felkészít a jogalkotó- és közpolitikai szerepvállalásra.

Vállalom, hogy megválasztásom esetén a Nők Közéleti Akadémiáját az Országgyűlés munkájának részévé teszem, hogy a valódi esélyegyenlőség felé törekvő társadalomban elengedhetetlen társadalmi nagyköveteket megtaláló és támogató Akadémiát országos közpolitikai programmá emelem.

A munka, a szervezés azonban már most elkezdődik.

Dr. Lévai Katain
országgyűlési képviselőjelölt
volt esélyegyenlőségi miniszter