Az Esélyegyenlőség Világnapjára

Baloldaliként és szociáldemokrata politikusként egyaránt fontosnak tartom a "mindenkinek egyenlő esélyt" alapelv érvényesítését Magyarországon.

Értve ezen az egyenlő munkáért egyenlő bért, a megalázottak és kifosztottak esélyegyenlőségét, a nők jogainak érvényesítését, a kisebbségek védelmét és nem utolsó sorban a segítséggel élők számára biztosítandó esélyek érvényre juttatását. Azt, hogy a társadalom minden tagja egyenlő eséllyel indulhasson neki az életnek. Hogy ne legyenek kiváltságos helyzetben lévők, és ne legyenek diszkriminált egyének és csoportok, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe az eleve nehéz helyzetbe született honfitársaink.

Nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy sérül ennek az elvnek maradéktalan érvényesülése. Ezért baloldaliként és szociáldemokrataként minden egyes, adandó alkalommal szót kell emelnünk a hátrahagyottak, a kirekesztettek, az elesettek védelme érdekében. Tesszük ezt ma is azért, hogy az elmúlt négy évben e téren tapasztalt szomorú statisztikák ne romolhassanak az elkövetkező négy évben. Hogy felhívjuk honfitársaink, az érdekvédők és a civilek figyelmét az ügy fontosságára – legyen szó annak akár egzisztenciális, akár elvi-ideológiai vonatkozásairól.

A társadalom, a nemzet boldogságát és boldogulását is az határozza meg, hogy születésétől, helyzetétől, faji, nemzeti hovatartozásától függetlenül mindenki egyenlő eséllyel rendelkezik-e, hogy mindenkit egyenlő jogok illetnek-e meg. Mi ezért küzdöttünk és ezért fogunk küzdeni a jövőben is.

Mesterházy Attila
pártelnök-frakcióvezető