mszp.hu | Belföld, Külföld
2018. július 03. 10:32

Az EU-s pénzalapok közötti valós együttműködést és korrekt kimutatásokat sürget Szanyi Tibor a kistelepülések érdekében

Az EU-s pénzalapok közötti valós együttműködést és korrekt kimutatásokat sürget Szanyi Tibor a kistelepülések érdekében
„Az EU területének több mint fele agrárvidéknek tekinthető, ahol az EU lakosságának egynegyede él. Ezeket a területeket főként a környezet, a mezőgazdaság, illetve az élelmiszertermelés különbözteti meg a városi területektől. De van más különbség is, méghozzá az, hogy az új, digitális fejlesztések és az innováció főként a városi térségeket célozzák” – emelte ki Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő tegnap a mezőgazdasági üzem-statisztika vitája során Strasbourgban.
A szocialista politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az európai mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó uniós statisztikák összehasonlíthatóságának és koherenciájának előfeltétele az okos megoldásokat segítő infrastruktúra, legfőképp a szélessávú internet kiépítése, illetve a digitális készségek elsajátításának ösztönzése. Ezért javaslatot tett a mezőgazdaságiüzem-statisztikát kibővítésére a vidéki területek településszintű értelmezésével és elemzésével is. Rámutatott, hogy szükség van egy egységes, a vidéki kistelepüléseket, a falvakat önálló entitásként kezelő statisztikai rendszerre, mivel az európai statisztikai kimutatások a pénzalapok tekintetében a mai napig csak a ‘városi’, az ún. ‘köztes’ és a ‘vidéki’ területek hármas bontását használják.
 
Az ‘okosfalvak’ koncepcióját a vidéket érintő összes pénzalap összehangolásával lehet hatékonyan megvalósítani. Ehhez nagy szükség van a statisztikai figyelem és módszertan kistelepülésekre való kiterjesztésére, mivel az nem mehet tovább, hogy a nemzeti kormányok öntik a vidékre az Európai Uniós forrásokat, közben a statisztikákkal pedig épp a társadalmi fejlődést nem mérik. E nélkül egyrészről nincs képünk arról, hogy a vidéki közösségek irányába miként hasznosulnak a befektetések, másrészről a rendszer így a korrupció melegágya is.
 
„Örömmel tölt el, hogy az általam kezdeményezett ’okosfalvak’ kísérleti projekt a megvalósítás vége fele jár, hogy a második, ún. előkészítő akció hamarosan indul, és hogy mindezekkel párhuzamosan az európai Közös Agrárpolitika (KAP) jövőjével kapcsolatos javaslatban már megjelenik az ún. ’okosfalvak eredmény-indikátor’. Személyes célom tehát, hogy ezt a megközelítést kiterjesszük a vidéket érintő összes többi pénzalapra is, különösen az Európai Regionális Alapra, illetve az Európai Szociális Alapra!” – erősítette meg Szanyi Tibor az MSZP alelnöke és európai parlamenti delegációvezetője.